Barnehage halverte sykefraværet – fordi de snakket mer sammen

Sjefen, verneombudet og tillitsvalgte i Eid barnehage bestemte seg for å samarbeide tettere enn før. Det ga oppsiktsvekkende resultater.

Eid barnehage, Melhus

JO MERE VI ER SAMMEN: Ledelsen og de ansatte i Eid kommunale barnehage i Melhus har blitt flinkere til å snakke sammen og samarbeide tettere, etter at de lærte seg å bruke et såkalt trepartssamarbeid. Til høyre er Kathrine Lervik, tillitsvalgt i barnehagen.

Foto: Roger Myren / NRK

– Jeg tror vi har fått en organisasjon der kommunikasjonen er bedre. Avgjørelser blir tatt i fellesskap, sier Audun Forr.

Han har frem til nylig vært styrer ved Eid barnehage i Melhus i Trøndelag. Forr forteller at det tette samarbeidet har ført til at folk trives mye bedre på arbeidsplassen.

– Det viktigste tror jeg er at vi har styrka følelsen til folk om hvor viktige de er for jobben sin. Det handler ikke bare om antall voksne i barnehagen – det handler om hvem som er der også, sier Forr.

Del av et forskningsprosjekt

Siden 2017 har den kommunale barnehagen i Melhus vært med i et forskningsprosjekt i regi av Fagforbundet og forskningsinstituttet Sintef.

De har undersøkt hva trøndelagskommunene Steinkjer, Melhus og Malvik kan lære av å bruke et såkalt trepartssamarbeid. Dette er en modell i arbeidslivet som privat sektor lenge har jobbet etter.

I barnehagen har det betydd at leder, tillitsvalgte og verneombud har samarbeidet enda tettere for å utvikle arbeidsplassen og et godt arbeidsmiljø.

Audun Forr, tidligere styrer i Eid barnehage i Melhus

GODE RESULTATER: Audun Forr var styrer i Eid barnehage under forskningsprosjektet til Sintef og Fagforbundet, og ser gode resultater av arbeidet.

Foto: Klara Skovro Thoresen / NRK

Klarte å halvere sykefraværet

Denne måten å jobbe på førte til at barnehagen reduserte sykefraværet fra 20 til 7 prosent i løpet av prosjektet.

Tillitsvalgt i Eid barnehage, Kathrine Lervik, ser store fordeler med blant annet å ha god kontakt med de ansatte som er sykemeldte.

– Hvis du allerede har vært med litt på lønningspils eller fredagskaffe, så er du fortsatt i miljøet. Det er viktig å ta vare på de sykemeldte og be dem inn i miljøet, forklarer Lervik.

Motvirker at ting tres nedover hodet

Forskningsprosjektet med trepartssamarbeidet viser tydelige og positive resultater, mener Fagforbundet.

– Det øker kompetansen og får ned sykefravær. Folk gleder seg til å gå på jobb, og de er med på å utvikle arbeidsplassen sin, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

Forskerne bak prosjektet mener også at det er tydelige fordeler med at leder og de ansatte jobber tettere sammen.

Mette Nord, Fagforbundet

POSITIV ARBEIDSMETODE: Mette Nord, leder av Fagforbundet, håper offentlig sektor kan bli bedre til å ha et tett samarbeid mellom ansatte og ledelse.

Foto: Roger Myren / NRK

Ønsker at flere skal jobbe slik

– Da får du oversikt over hva som rører seg, hva er folk gode til, hva folk sliter med og hvordan man kan gjøre ting på en annen måte, sier Lisbeth Øyum, seniorforsker ved Sintef.

Nå ønsker Fagforbundet at flere arbeidsplasser skal benytte seg av et slikt samarbeid.

– Folk får et helt annet forhold til arbeidsplassen sin. Man er med på å utvikle organiseringa, i stedet for at det tres over hodet på deg, sier Nord.

Må bruke avtalene i arbeidslivet

Sintef-forsker Øyum presiserer at det ikke finnes noen raske løsninger til å få bukt på sykefraværet. Hun tror hemmeligheten bak suksess er de avtalene som allerede finnes i det norske arbeidslivet.

– Vi skal ikke glemme at vi i Norge har lover og avtaler som gjør at tillitsvalgte, ansatte og ledere kan samarbeide mye mer enn de gjør i dag, sier Øyum.

Lisbeth Øyum, Sintef

KOMMUNER KAN LÆRE: Seniorforsker ved Sintef, Lisbeth Øyum, mener norske kommuner bør ta trepartssamarbeid fra rådhuset og ut til arbeidsplassene.

Foto: Roger Myren / NRK