Forskere stresstester Dagros

Hvor stor skade tar kyr av flystøyen på Ørlandet? Nå skal stressnivået dokumenteres.

Kyrne må til pers på Ørlandet - nå får de stressnivået sitt vitenskapelig dokumentert.

Måler kuas stressnivå

Målingene av flystøyens mulige påvirkning på kyrne startet under flyshowet på Ørlandet i helga.

Både kjenner og ser

Inger-Lise Andersen filmer kyrne som stresstestes

Nå skal adferdsendringer hos kyr dokumentes, sier Inger-Lise Andersen, professor i etologi ved Universitet for miljø og biovitenskap.

Foto: Peter Breivik / NRK
Olaf Dobloug, direktør i Forsvarsbygg kampflybase.

Både Forsvaret og bønder må tilpasse seg, sier Olaf Dobloug, direktør i Forsvarsbygg kampflybase.

Foto: Peter Breivik / NRK

Å se kyr som tusler rundt og spiser gress er ikke et uvanlig syn i Norge. Men, på Ørlandet utsettes kyrne for mer flystøy enn de fleste andre steder i landet. Der er støyen så høy at den merkes både i bakken og i kroppen.

– Vi ser på fryktreaksjoner hos kyrne i forhold til støyen som kommer fra jagerflyene, og da ser vi om vi får noen store adferdsendringer, sier Inger-Lise Andersen, professor i etologi ved Universitet for miljø og biovitenskap.

På den måten kan de måle stresshormoner og melkemengden hos kyrne.

Ingen regler for dyr

For mennesker fins det klare regler for hvor høyt desibelnivå en bør ha rundt seg. Hva som er akseptabelt for dyr, og hva som fører til adferdsendringer hos dem, er mer ukjent.

Rundt flybasen i de mest støybelastede områdene er det i dag cirka 20 gårder som driver med husdyrhold.

– Det som er unikt her på Ørlandet er at du får hele opplevelsen, både støyen, trykket og vibrasjonene, samt at kyrne opplever flyene visuelt, sier Andersen.

Gårdbruker Karl Erik Sørensen låner gladelig bort kyrne til forskning.
– Da får vi på mange måter dokument realitetene og får verifiserte resultater som jeg håper alle parter har respekt for, sier han.

Tilpasninger i begge leire

Resultatene av stresstestingen kan komme til å føre til tilpasninger både for Forsvaret og bøndene, sier Olaf Dobloug, direktør i Forsvarsbygg kampflybase.

– Vi jobber jo aktivt for å være med å peke på mulige tilpasninger for at dette skal bli bra. Det vi har gjort allerede, er at vi har blitt enige om at flyene skal gå utover havet og ikke innover land, sier han.

Når resultat blir klart er foreløpig uvisst. Det dårlige været i helgen gjorde at Andersen og hennes kolleger ikke fikk tatt så mange prøver som de ønsket.

– De holder på til de har et bredt nok grunnlag, sier Dobloug.

Gårdbrukerne ved Kampflybasen på Ørland må flytte fra gårdene, men ingen vet om du kan bli værende.

Usikkert om husdyr tåler kampflystøy