Hopp til innhold

Har klart å fjerne kreftsvulster i rotter ved hjelp av lydbølger

Metoden skal være uten bivirkninger og blir nå testet på mennesker i både USA og Europa.

Histotripsi, ultralyd for å fjerne kreftsvulster.

HISTOTRIPSI: Ved hjelp av ultralyd har forskere klart å ødelegge leversvulster i dyreforsøk.

Foto: Marcin Szczepanski, Michigan Engineering

Kreft i leveren er en av de mest dødelige typene som finnes. Muligheten for å overleve etter fem år, er kun 20 prosent.

Men en ny form for behandling gir håp for framtiden.

Det er forskere i USA som har utført en studie på rotter. Ved hjelp av lydbølger har de klart å ødelegge kreftsvulster hos dyrene.

Og det beste av alt – metoden skal være mer eller mindre ufarlig.

Den nye teknikken er utviklet ved universitetet i Michigan og heter histotripsi.

Les også: Kjent behandling kan gjøre kreftceller resistente

Så flere gode effekter

I den nye studien ble 22 rotter implantert med leverkreft.

Elleve av dem fikk teste ut den nye behandlingen, mens de andre dyrene ble brukt som kontrollgruppe.

Ved hjelp av fokusert ultralyd klarte forskerne å ødelegge 75 prosent av volumet til svulstene.

Resten tok kroppen seg av på egen hånd.

– Selv om man ikke angriper hele svulsten, ser vi likevel at den forsvinner. Vi fant at teknikken også reduserer risikoen for framtidige metastaser. Det sier professor Zhen Xu i en pressemelding.

Funnene fra studien viste at kreften ble borte i 80 prosent av dyrene.

Forskerne så også at metoden effektivt fjernet kreftceller. I tillegg ble rottenes eget immunforsvar aktivert, noe som førte til at kroppen selv klarte å kjempe mot sykdommen.

Rottene ble til sammen overvåket i 12 uker – deretter avlivet.

Zhen Xu, professor i biomedisinsk ingeniørvitenskap ved University of Michigan (til venstre) og Tejaswi Worlikar, doktorgradsstudent i biomedisinsk ingeniørfag til høyre.

Zhen Xu, professor i biomedisinsk ingeniørvitenskap ved University of Michigan (til venstre) og Tejaswi Worlikar, doktorgradsstudent i biomedisinsk ingeniørfag til høyre.

Foto: University of Michigan

Måtte avlive kontrollgruppen tidligere

Måten den nye metoden fungerer på er at bølger av ultralyd rettes mot området som skal behandles. Lydbølgene skaper vibrasjoner, som igjen lager små bobler i vevet.

Når disse boblene sprekker, blir vevet forstyrret og svulsten blir ødelagt.

Ifølge forskerne er det vanskelig å angripe hele svulsten med den nye teknikken. Dette kan handle om både plassering, størrelse og hvilket stadium tumoren befinner seg i.

Men på tross av dette så man likevel gode resultater.

For sammenlignet med kontrollgruppen, var forskjellene store.

Blant dyrene som ikke fikk behandling, utviklet kreften seg i negativ retning hos samtlige. Disse rottene måtte avlives etter bare tre uker.

Les også: Ny behandling redder mange flere med aggressiv kreftsykdom

Lungekreft
Lungekreft

Dissekerte rottene

Blant rottene som fikk behandling, var tilstanden mye bedre. Her så man verken tegn til komplikasjoner eller bivirkninger. Og i hele ni av elleve rotter forsvant tumoren i løpet av ti uker.

Likevel valgte forskerne å avlive dyrene, slik at de bedre kunne studere utfallet ved disseksjon.

Også fra tidligere studier hvor histotripsi er testet, har man sett at det å redusere kreftsvulster har vært effektivt.

Men ifølge forskerne tilfører denne studien noe ekstra.

Nå ser man også at sjansen for overlevelse i tiden etter endt behandling er god, forklarer Zhen Xu.

Selv om teknikken er relativt ny, er man allerede i gang med å teste den ut på mennesker med leverkreft både i USA og i Europa.

Les også: Har lett etter svar i 13 år: Tror kreftceller lager melkesyre for å overleve

Bildene viser et mikroskopibilde av to kreftceller fra en pasient med beinmargskreft. Cellene er behandlet med et antistoff som binder seg til PRL-3 og gir grønnfarge der det er PRL-3 i cellene.
Bildene viser et mikroskopibilde av to kreftceller fra en pasient med beinmargskreft. Cellene er behandlet med et antistoff som binder seg til PRL-3 og gir grønnfarge der det er PRL-3 i cellene.