Forsker: – Handelen øker som regel i bilfrie byer

Handelsstanden er blant dem som har vært mest skeptiske til forslaget om å fjerne biler fra byene, men sentrumshandelen blir som regel styrket når det strammes inn på bilbruken.

Oslo

Innen 2020 så skal Oslo ha et bilfritt sentrum innenfor Ring 1, har politikerne bestemt.

Foto: Rushda Syed/NRK

– Erfaring og undersøkelser viser at begrensninger for biltrafikken kan bidra til at sentrumshandelen blir styrket. Årsaken er at mange brukere av sentrum setter pris på et bilfritt miljø. Færre biler gir et triveligere og mer attraktivt sentrum, og får folk til å dra oftere til sentrumsbutikkene, sier forskningsleder Aud Tennøy, forskningsleder i Transportøkonomisk Institutt til Stavanger Aftenblad.

Het debatt

De som kjører bil, gjør større enkeltinnkjøp, mens de som går, sykler eller reiser kollektivt, handler oftere, og til sammen legger de igjen mer penger enn bilistene.

Debatten om et bilfritt sentrum har vært et hett tema siden de rødgrønne i Oslo presenterte sin plan for byen de neste årene.

Også i Trondheim har temaet vært på banen, hvor varaordfører fra Miljøpartiet de grønne, Hilde Opoku, ønsker et bilfritt Trondheim sentrum.

– Handel er en viktig attraksjon

En av grunnene til at trivsel er så viktig for å opprettholde et levende sentrum, er at det er flere ting som er viktigere enn å handle når vi tar turen «til byen». Blant annet å møte venner og spise og drikke.

– Handelen er en viktig attraksjon i sentrum. Samtidig må vi ikke glemme at vi også gjør andre ting, sier Tennøy.

Og den aller viktigste måten å styrke sentrum på er å sørge for at det finnes både boliger og arbeidsplasser der.

– Hvis du bygger dette i utkanten av byen, er det færre som reiser til sentrum.