Forsker mener skolen gjør gutter til tapere

Jenter kan flere bokstaver enn guttene før skolealder, viser forskning fra NTNU i Trondheim. Forskningen viser at guttene blir skoletapere fordi skolene ikke gir riktig opplæring.

Vilter lek

Gutter er mer opptatt av vilter lek enn jentene, og lærer seg bokstavene senere. Det fører til forskjell senere i livet.

Foto: NRK

– Jenter kan i gjennomsnitt 15 flere bokstaver allerede før skolestart. Tre mer enn guttene, forteller professor i psykologi, Hermundur Sigmundsson ved NTNU.

Klar forskjell

Han kritiserer myndighetene for å la guttene bli skoletapere, og viser til at det er klar forskjell i språkforståelse mellom gutter og jenter allerede i førskolealder.

– Riktig innsats med gjentatt øving i bokstavlydkunnskap fra skolestart ville fjernet problemet, mener Sigmundsson.

Sigmundssons forskning tyder på at både biologiske og kulturelle årsaker skaper denne forskjellen. Blant annet er det vanligere å bable og prate mer og tidligere med jentebarn, noe som guttene da taper på i språkutvikling.

– Dessuten er guttene mer opptatt av uteaktiviteter, herjing og vilter lek, sier han.

En av fem leser ikke

Hermundur Sigurdsson

Hermundur Sigmundsson er forsker ved NTNU i Trondheim.

Foto: NRK

Sigmundsson mener det er et problem at skolen ikke klarer å oppveie forskjellen mellom gutter og jenter, men viderefører den slik at guttene blir tapere i skolen.

– Når en av fem gutter ikke kan lese i 15-årsalderen, er det et alvorlig problem for norsk skole, mener han.

Sigmundsson viser til Norges plassering langt nede på internasjonale skoletesten Pisa sin liste over kjønnsforskjell i evnene til å lese.

Kjønnsforskjellen og at en av fem gutter fortsatt ikke kan lese når de er 15, skyldes at vi ikke benytter forskningsbaserte læremetoder, mener forskeren.

– Vi må legge vekt på den enkle terpingen på bokstav og lyd helt til det sitter spikret. Og det må skje tidlig, mener han.

Ministeren er enig

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier til NRK at han er enig i alt professor Sigmundsson mener.

Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Foto: Roald Marker / NRK

– Jeg har ikke sett forskningen hans selv, men han peker på et kjent og alvorlig problem. Vi setter nå ned et utvalg som skal se på årsaken til at det er flere gutter som gjør det dårligere enn jenter. Det er viktig å understreke at det ikke gjelder alle gutter, men gutter er overrepresentert i statistikken, sier Isaksen. Og fortsetter:

– Tidig innsats er helt avgjørende. Vi må styrke språkarbeidet i barnehagen samt sette inn tiltak i barneskolen slik at alle barn lærer å lese, sier kunnskapsministeren.

Skole

Jentene er som regel mer opptatt av skolefag enn guttene.

Foto: NRK