Hopp til innhold

Forsker mener politiet gjør for lite mot partnervold

Ny forskning på partnervold viser at politiet ikke har gjort nok når de rykker ut til alvorlige hendelser i hjemmet. I verste fall fører partnervold til drap.

Merete Berg Nesset - NTNU

Forsker Merete Berg Nesset mener politiet ikke gjør nok for å hindre vold blant partnere i Norge.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Forskningsrapporten fra NTNU viser at der volden hadde økt i løpet av de siste fire ukene, grep ikke politiet inn. Selv om nettopp slik vold er en tidlig indikator eller et forvarsel før det skjer et drap.

I løpet av de siste årene blir stadig flere anmeldt for vold i nære relasjoner, men to av tre slike anmeldte saker blir henlagt av politiet.

Studien «Partnerdrap i Norge 1990-2012», av Solveig Bø Vatnar, viser at det i perioden 1990-2014 var 867 drap i Norge. 206 av disse ble karakterisert som partnerdrap. I sju av ti partnerdrap var det registrert vold før drapet.

Tre av fire gjerningspersoner eller offer hadde vært i kontakt med politi, helsevesen eller hjelpeapparat før drapet, og det var registrert drapstrusler før tre av ti partnerdrap.

Psykiske vansker

Forskningsstipendiat Merete Berg Nesset ved NTNU i Trondheim viser i sin studie til at politiet griper inn først og fremst når det er synlig vold, når noen har psykiske vansker, når det er rusmisbruk, eller det er barn til stede.

– Et bekymringsfullt funn er at det ikke skjer noe når det skjer en opptrapping av volden. Når volden trappes opp er det mindre sjanse for at voldsutøveren blir arrestert, eller at den voldsutsatte blir tatt hånd om.

– Jeg mener det er alvorlig fordi en opptrapping kan føre til en ny alvorlig hendelse som i verste fall kan ende med drap, sier Nesset til NRK.

Hvert fjerde drap

Nils Kristian Moe

Nils Kristian Moe er politimester i Trøndelag.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Hver fjerde drap i Norge er altså partnerdrap. I rapporten fra NTNU er det foretatt en gjennomgang av 124 politirapporter fra Stovner i Oslo i 2012 som er den siste tilgjengelige studien på dette området.

– Dette var en pilotstudie fra Politidirektoratet, men den sier ikke noe om årsaken til det som skjer. Den bare beskriver det som har kjedd. Og dette er noe som må undersøkes nærmere, mener Nesset.

Politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag synes funnene er interessante og noe politiet må se på.

– Dette er funn som vi må nærmere inn på og jobbe med, sier Moe.

Han mener likevel at politiet er bedre i stand til å håndtere denne type vold nå enn tidligere.

– Både lokalt og sentralt er det foretatt et stort arbeid for å bli bedre på dette området. Vi har også opplæring av medarbeidere innen fagfeltet når det gjelder trusselvurdering. Jeg mener derfor vi har prøvd å lære og prøvd å sette dette i et bedre system enn tidligere, sier Moe til NRK.