Forsinkelser på Dovrebanen

På Dovrebanen er det signalproblemer mellom Tangen og Stange. Ifølge Jernbaneverket må passasjerer regne med forsinkelser.