Fornyer norsk-svensk kraftsamarbeid

Lørdag var det nyåpning av den norsk-svenske kraftstasjonen Linnvasselv. Stasjonen ligger like ved grensa til Nord-Trøndelag og har vært i drift siden 1962.

Vass
Foto: Margrete Konstad

Linnvasselv kraftstasjon ble satt i drift i 1962, og har siden den gang vært eid i et samarbeid mellom norske og svenske falleiere. Linnvasselv, kalt Brännälven på svensk, har et av sine hovedløp fra den norske innsjøen Limingen i Røyrvik.

Elva renner ut i Kvarnbergvatnet i Sverige, vannet der stasjonen også ligger plassert. Fordi kraftstasjonen er nyrenovert, og fordi det nylig er gitt konsesjon for femti nye år med vannkraftproduksjon der, ble det lørdag holdt en nyåpning av kraftstasjonen.

– Dette er et unikt samarbeid som vi har hatt helt siden oppstarten. Linnvasselv kraftstasjon er en viktig del av NTEs kraftproduksjon og har en stor plass i vårt hjerte. Det gode samarbeidet over grensene gjør det ekstra interessant å være deleier i akkurat dette kraftverket, sier administrerende direktør Kenneth Brandsås i NTE Energi AS:

. - Med nyrenovert stasjon og med ny konsesjon på plass, har vi nå lagt et veldig godt fundament for å kunne produsere fornybar energi i femti nye år. Det er svært viktig for oss, så dette er en stor dag, sier Brandsås, som brukte anledningen til å takke for godt samarbeid over grensa.