NRK Meny
Normal

Opprettholder dommen etter Heimdals-drapet

Frostating lagmannsrett har forkastet anken fra mannen som er dømt for drapet på Heimdal.

Tiltalt for Heimdalsdrapet

26-åringen tegnet da saken ble behandlet i tingretten.

Foto: Tegning: Knut Løvås / NRK

Fem av rettens sju dommere mener at den 26 år gamle mannen må dømmes til tvungent psykisk helsevern av hensyn til samfunnsvernet.

Det samme mente Trondheim tingrett da saken ble behandlet i mai.

Mindretallet, som bestod av to dommere, mener det ikke er reell gjentakelsesfare.

- Nå har vi fått en dom fra lagmannsretten hvor to av de tre juridiske dommerne sier at lovens vilkår for helsevern ikke er til stede. Mens flertallet med meddommerne og en dommer til er kommet til at han skal overføres, sier mannens forsvarer advokat John Christian Elden til NRK.

Aktor, førstestatsadvokat i Trøndelag, Bjørn Soknes, er fornøyd med at dommen opprettholdes.

- Nå har denne saken vært prosedert i tingrett og lagmannsrett. I alt er det ti dommere som har tatt stilling til saken og sju av dem har ment at det foreligger en nærliggende fare for nye straffbare forhold, sier Soknes.

Dømt for drap på norsksomalier

Det var i august 2008 at norsksomalieren Mahmed Jamal Shirwac ble funnet drept i bilen sin på Heimdal i Trondheim.

Bilen til drapsofferet på Heimdal

Politiet undersøkte drapsofferets bil.

Foto: Bent Lindsetmot / NRK

I tingretten ble det klart at 26-åringen ikke kan dømmes til fengselsstraff da han var psykotisk i gjerningsøyeblikket. Nå har altså lagmannsretten forkastet mannens anke.

Mannen er også dømt til å betale 100.000 kroner i oppreisningserstatning til de fem etterlatte.

Kan bli anket

- Dette ligger an til en ankesak til Høyesterett hvor man må prøve ut det juridiske grunnlaget for dommen, sier John Christian Elden.

- Dersom det blir innlevert en anke er det først kjæremålsutvalget som skal ta stilling til om den skal slippe gjennom. Dernest skal jeg gjerne møte i Høyesterett og prosedere saken for tredje gang ovenfor syv høyesterettsdommere, sier førstestatsdvokat Bjørn Soknes.

Advokat Elden sier det betyr mye for hans klient at dommen om tvungent psykisk helsevern ikke blir stående.

- Det er viktig for han og det er viktig for loven. Når loven ikke åpner for at man kan plasserer folk på tvunget psykisk helsevern uten at det er gjentakelsesfare er det ikke tilfeldig. Man har tross alt ikke begått en straffbar handling når man har vært psykotisk på gjerningstidspunktet, sier Elden til NRK.

Video fra Trøndelag

Midtnytt
Jens Kvernmo får fisk i forteltet sitt. Se serien på NRK1 tirsdager klokken 20.25