NRK Meny
Normal

Foreslår færre fødeavdelinger

Styret i Helse Midt-Norge foreslår å redusere antall fødeavdelinger i regionen. I tillegg skal det bli færre akuttmottak.

Kolbjørn Almlid

Kolbjørn Almlid.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Helse Midt-Norge jobber med en strategi for utviklingen av spesialisthelsetjenesten fram mot 2020.

I et utkast som nå skal ut på høring foreslås det at man skal ha færre fødeavdelinger.

– Årsaken er delvis er at vi ser at det er en rekrutteringssituasjon innen gynekologi som er veldig komplisert, sier Gunnar Bovim, administrerende direktør i Helse Midt-Norge.

I tillegg foreslås det også å redusere tallet på døgnbaserte barneavdelinger til to. Disse blir sannsynligvis på St.Olavs Hospital og i Ålesund.

Færre akuttmottak

Styret foreslår også at det skal være ett akuttmottak i hvert helseforetak. Det betyr at det blir ett i Sør-Trøndelag, ett i Nord-Trøndelag, ett på Nord-Møre og ett på Sunnmøre.

– Det gjør vi for å lage bedre akuttmottak og for å sikre at vi har nok spesialister ved de ulike mottakene. Vi kommer også til å bygge ut dette med ambulanser og helikoptertjenester slik at vi kan ta inn folk som bor langt unna. Når vi er ferdige med dette skal vi ha en bedre akuttjeneste, sier Kolbjørn Almlid, styreleder i Helse Midt-Norge.

- Nødvendige grep

Han sier det som nå gjøres er helt nødvendig.

– Vi må i dag ta noen tunge tak for å være sikre på at vi skal kunne levere gode helsetjenester til folk om fem og ti år. Derfor er det så viktig å gjøre det i dag, vi trenger tiden til å forberede oss, sier styrelederen.

– Det kommer til å bli endringer som er viktige for mange og som selvfølgelig noen synes er litt vanskelig å foreta, men som er helt nødvendige, synes vi, sier Kolbjørn Almlid.

Den endelig beslutningen blir tatt 24. juni.