Normal

Foreslår at nynorsk blir valgfritt

Frp i Trondheim vil foreslå at nynorsk skal bli valgfritt på skolene i byen.

Bakgrunnen er at kunnskapsminister Kristin Halvorsen vurderer å fjerne eksamen og egen karakter i sidemål når den nye læreplanen i norskfaget skal vurderes på nytt.

Sivert Haugen Bjørnstad

Sivert Haugen Bjørnstad fra Fremskrittspartiet.

Frp har foreslått valgfrihet flere ganger tidligere både i bystyret og fylkestinget, men aldri fått gjennomslag for forslaget.

Håper på flertall

Nå håper oppvekstpolitisk talsmann, Sivert Haugen Bjørnstad, å få flertallet med seg.

– Det håper jeg virkelig. Kristin Halvorsen virker å være litt på glid og utdanningsdirektoratet som flertallspartiene pleier å høre på er også positiv. Det gjør at jeg har tro på at flertallet i Trondheim går for dette nå, det er virkelig på tide.

I bunn og grunn handler dette om at Frp ønsker at elevene skal ha større valgfrihet i skolen, og partiet mener nynorsk absolutt bør være ett av de valgfrie fagene.

– Det er naturlig at forslaget tas opp på nytt igjen når vi ser at direktoratet er kritisk til at det er to forskjellige karakterer i bokmål og sidemål, sier Haugen Bjørnstad.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Tror på bedre prestasjoner

Partiet tror elevene vil gjøre det bedre på skolen dersom de får velge flere fag selv.

– Nynorsk er et fag mange misliker og som drar ned snittet. Det er uheldig for elevene i Trondheim.

– Er det ikke fare for at nynorsk forsvinner helt hvis faget skal gjøres valgfritt?

– Nei, det tror jeg ikke. De som er opptatt av og liker nynorsk vil velge det. Det er en bedre løsning enn å påtvinge nynorsk på elever som ikke ønsker faget.

Bjørnstad er også opptatt av at Trondheim bør være en foregangskommune på utdanningsområdet.

– Trondheim har en misjon om å være en kunnskapsby og i hjertet av teknologi og kunnskap, da er det helt avgjørende at vi får elever som er best mulig. Det får man hvis man lærer hovedmålet sitt, altså bokmål for de fleste i Trondheim.