Foreldre har tro på at skolen kan rydde opp

Trondheim international school er vedtatt å legges ned etter at det ble avdekket lovbrudd under tilsyn av skolen. Skolen har klaget på vedtaket, og påtroppende styreleder for foreldreutvalget ved skolen, mener ledelsen skal få ro til å rydde opp.

Trondheim International School

Utdanningsdirektoratet har vedtatt at Trondheim internasjonal school skal legges ned. Nå håper foreldreutvalget og skolens styre at deres klage vil gå igjennom.

Foto: Vigdis Wågø-Wares / NRK

Siden 2009 har Utdanningsdirektoratet hatt tre tilsyn ved Trondheim international school (This). I hvert tilsyn har de avdekket lovbrudd.

Skolen har fått flere sjanser til å rette opp og begynne å følge friskoleloven slik de må, og nå har utdanningsdirektoratet vedtatt at skolen skal legges ned.

– Historiske forhold

Skolen har sendt inn en klage på vedtaket, og påtroppende leder i foreldreutvalget ved Trondheim international school, Kjersti Holmvik, mener vedtaket er gjort på feil grunnlag.

– Det er ikke lagt til grunn ut ifra dagens situasjon. Så vidt meg bekjent er det et vedtak basert på historiske forhold. Den jobben som gjøres på skolen er god, og vi har et ønske om at dette er noe vi kan legge bak oss, sier hun.

Bente Barton Dahlberg, avdelingsdirektør i tilsynsavdelingen i Utdanningsdirektoratet, forklarer hva som ligger til grunn for vurderingen.

Pengene har ikke gått til elevene

– Vi har gjennom flere tilsyn ved skolen, siden 2009, avdekket flere, gjentatte og alvorlige brudd ved skolen. Og skolen har over tid utvist en manglende evne til å sikre at de driver i samsvar med friskoleregelverket. Og det er en forutsetning for å ha godkjenning, sier Dahlberg.

Ifølge friskoleloven skal alle skolepengene gå til elevene, og dette er en av reglene skolen skal ha brutt. I tillegg er manglende arbeid med skolens psykososiale miljø, økonomiforvaltning, og evne til å drive etter gjeldende regler er noen av avvikene skolen har fått påvist.

– Vi vurderer at det er meget alvorlige brudd på regelverket som vi har avdekket. Og det at det er gjentatte og flere brudd har virket inn på vår vurdering, sier Dahlberg.

Plan for å rydde opp

Holmvik har likevel troen på at dagens styre og rektor er i stand til å rydde opp i problemene.

– Jeg har ingen formening om hva som har skjedd før, men jeg har stor tro på at styret som sitter i dag er veldig kompetente og har en administrasjon på plass som ser de utfordringene og manglene som har vært, og har en plan for å rydde opp i det. Det er det vi forholder oss til, sier Holmvik.