Forberedt på at hotellstreik kan bli langvarig

Streikende hotell- og restaurantarbeidere gikk i 1. mai tog og er innstilt på å streike lenge.

1. mai hotellstreik

Streikende markerte seg 1. mai. Børge Ånesen, leder i Fellesforbundet i Sør-Trøndelag holdt tale i Trondheim. – Vi streiker for å bli hørt og for ei lønn man kan leve av, sa han til de frammøtte.

Foto: Morten Andersen/NRK

Streiken i hotell- og restaurantbransjen går inn i sin andre uke.

I helga ble streiken trappet kraftig opp og 6000 medlemmer i 572 bedrifter er i streik.

Stor streikevilje

I Trondheim gikk over 250 streikende i tog 1. mai.

– Ingen ønsker en streik, men man vil bli hørt, sier Børge Ånesen, leder i Fellesforbundet avdeling Hotell, Restaurant og Reiseliv i Sør-Trøndelag.

I streik 1. mai

Det var stor mobilisering og flere hundre streikende som gikk i tog i Trondheim 1. mai.

Foto: Morten Andersen/NRK

Streikende i Levanger og Verdal markerte seg også i 1. mai toget.

– Streikeviljen er god. Man er blant dem som tjener minst, og det er massiv bruk av deltid. Nå er det er viktig å få på plass lokal forhandlingsrett, sier organisasjonsarbeider i Fellesforbundet i Verdal og Levanger, Vegard Granaune.

Ikke møte mellom partene

Hvor langvarig kan streiken bli?

– Medlemmene er innstilt på å streike lenge om det må til. Vi håper partene tar til fornuft, og da må det komme noe fra NHO Reiseliv, sier Granaune.

– Det er ikke planlagt noe møte mellom partene NHO Reiseliv og Fellesforbundet, sier kommunikasjonsrådgiver Øystein Eian i NHO Reiseliv søndag kveld.