Forbereder seg på masseslakt

Midt-Norsk Havbruk forbereder seg på å slakte 1,4 millioner fisk etter sykdomsutbrudd.

Midt-Norsk Havbruk

Her forbereder Midt-Norsk Havbruk seg på store tap hvis hele anlegget må tømmes for fisk.

Foto: Midt-Norsk Havbruk AS

– Vi har satt i gang alle forberedelser som om vi skal slakte fisken, bekrefter daglig leder i Midt-Norsk Havbruk Tore Holand, til NRK.

Fredag fikk Mattilsynet mistanke om utbrudd av laksesykdommen Pancreas Disease (PD) i anlegget som ligger i Nærøy i Nord-Trøndelag.

Midt-Norsk Havbruk må slakte all fisk og tømme lokaliteten så fort som mulig hvis naboanleggene er fri for smitte.

– Vi ønsker å stoppe spredning, og tar sikte på å tømme anlegget i løpet av en 14-dagers tid hvis det blir aktuelt, sier Holand.

Store tap

Kostnaden for Midt-Norsk Havbruk blir stor hvis slakting må iverksettes.

– Isolert sett snakker vi om et tap på 30 millioner kroner, forteller Holand.

Fisken er for liten til at salg av den kan tjene inn tapet, på tross av at den fortsatt kan brukes til mat.

– Det blir en belastning for oss, men for næringen sin del er det viktig at tiltak følges opp for å stoppe sykdomsspredning.

Ikke i Nord-Trøndelag

PD er en av de mest alvorlige sykdommene i oppdrettsnæringen i dag, ifølge Mattilsynet.

Varianten som er funnet i anlegget er SAV 2, som aktivt skal bekjempes fra Nord-Trøndelag og nordover. Derfor må anlegget sanere all fisk, hvis det viser seg at naboanleggene er fri for smitte.

Mattilsynet tester i dag alle anlegg i området og vil i løpet av tirsdag ha svar på om flere er rammet.

Har smitten allerede spredt seg vil ikke masseslakt bli nødvendig, da er det allerede for sent.

Distriktssjef i Mattilsynet i Namdal John Bjarne Falch, har håp om å stoppe spredning.

– Dette er tredje tilfellet av PD i Nord-Trøndelag. Tidligere har vi klart å stoppe smitten, og vi satser på å klare det samme igjen, sa Falch til NRK fredag.

Vil finne smittekilde

Hvor smitten kom fra er foreløpig uklart, men Holand i Midt-Norsk Havbruk sier de skal undersøke grundig for å finne ut hvordan anlegget ble infisert.

– Vi skal prøve å finne årsaken ved å undersøke alle data, understreker han.

Det eneste de vet sikkert er at sykdommen kommer fra Sør-Trøndelag.

– Mer vet vi ikke enda, sier han.