Vil bruke mindre vann til brannslukking

Brannforsker hevder vannledningsnettet er dobbelt så stort som nødvendig og at brannvesenet kan klare seg med halvparten av vannet - som i Sverige.

Ragnar Wighus mener det norske vannledningsnettet er overdimensjonert.

Ragnar Wighus mener det norske vannledningsnettet er overdimensjonert.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Når det brenner rykker brannvesenet ut så raskt de kan, med så mange biler og vannslanger de kan. Derfor har vi krav om et vannledningsnett som kan gi brannfolkene 20 liter vann i sekundet i villastrøk, og 50 liter i industri -og tettbygde strøk.

Til sammenligning er de svenske kravstallene mindre, henholdsvis 10 og 40 liter vann per sekund.

Brannforsker ved SP fire research, Ragnar Wighus, peker på at det er unødvendig store vannmengder som er spesifisert for brannslukking i Norge.

– Vi finner ikke dokumentert at det er behov for så mye vann til brannvesenets innsats, som det som står i forskriftene, sier sjefforskeren.

Kan spare penger

Wighus sier det er spørsmål om kostnader som er bakgrunn for undersøkelsen han har foretatt.

Kommunale vannverk og anleggsutbyggere i kommunene vil kunne spare penger på dette. Nå brukes det mer penger på bygging og oppgradering av vannledninger enn nødvendig. Organisasjonen Norsk vann står bak prosjektet som denne undersøkelsen er en del av. De har satt dette i gang for å kunne spare penger på vannet, ved å legge inn minde rør og dimensjoner til brannvann i forhold til sånn det er i dag.

– Norske brannfolk er fornøyd med å ha nok vann, hvordan er situasjonen i Sverige?

– Vi har ingen meldinger om at de ikke er fornøyd i Sverige. Så de er fornøyd i Norge, og de er fornøyd i Sverige, så de har nok vanntilførsel i begge land og vi kan ikke si at det ikke skulle være tilstrekkelig med halvparten av det vi har i Norge, sier han.

Avviser påstanden

De som rykker ut til brannene er ikke fornøyd med dette innspillet som vil begrense tilgangen av vann. Rådgiver Ole Ludvigsen i Trøndelag brann -og redningstjeneste, mener det heller er et problem når de ikke får nok vann.

Ole Ludvigsen mener brannvesenet har bruk for dagens vannmengder.

Ole Ludvigsen mener brannvesenet har bruk for dagens vannmengder.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

– Vi har ikke hatt vitenskapelig forskning på hvor lite vann vi kunne klart oss med, men vår erfaring er at vannmengden vi få stemmer godt med hva vi trenger, for egen sikkerhet og for å slukke.

–​ Hvor mye vann mener du trengs?

– En røykdykker trenger 300 liter i minuttet og det er ikke for mye. Røykdykkerlederen trenger også den samme kapasiteten, dersom han av sikkerhetshensyn må komme til unnsetning. Da har vi 600 liter i minuttet der, og halvparten har gått med til ett røykdykkerlag. Må vi sende inn to røykdykkerlag trenger vi for det dobbelte, og i så fall hele den spesifiserte vannmengden, forklarer Ludvigsen.