Hopp til innhold

For få fagfolk til å hjelpe unge som sliter

Psykisk syk ungdom må vente stadig lenger på å få hjelp av helsevesenet. Mangel på nok fagfolk gjør situasjonen bare verre og verre.

Mange unge faller ut av den videregående skolen.

Dette går utover barn og unge, med psykiske problemer. Mange trenger hjelp raskt

Foto: Scanpix

Det tok Helse Nord-Trøndelag ett og et halvt år før de fant en kvalifisert barne- og ungdomspsykiater.

Ved St. Olavs Hospital var samme stilling utlyst i over ett år før den ble besatt.

Barne- og ungdomspsykiatri er en liten spesialitet i norsk målestokk. Det betyr at flere steder i landet sliter man med å rekruttere, sier Tore Andersen, klinikkleder for Kvinne, barn og familie ved Levanger sykehus.

– Jeg fikk tall fra Helse Møre og Romsdal for litt siden, og de sliter også med å utdanne og rekruttere og barne- og ungdomspsykiatere, fortsetter han.

Sykehuset Levanger

Helse Nord-Trøndelag er verstinger når det kommer til lange ventelister ved BUP.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

Måtte ha hjelp fra rekrutteringsfirma

Betegnende for situasjonen er det kanskje at Helse Nord-Trøndelag måtte bruke et rekrutteringsfirma for å finne fagfolk og at de lette i Norge og i Europa. De kom opp med en kandidat fra Romania som er ferdig utdannet barnepsykiater. Han starter i jobben i slutten av januar.

– Dette er ikke optimalt, sier Åsmund Bang, avdelingsleder ved BUP i Nord-Trøndelag.

– Det er en mann som har sin utdanning i Romania og sin erfaring fra Romania. Når vi søker kandidater prøver vi i første rekke å rekruttere folk som har en lokal tilhørighet. Det er en fordel å skjønne lokale forhold.

Rammer barn og unge

Dette går utover barn og unge, med psykiske problemer. Mange trenger hjelp raskt.

De ferskeste tallene fra Levanger viser at ventetida er 63 dager, og at det har blitt verre siden sommeren.

Da hjelper det lite med et regelverk som sier at den som trenger det skal få behandling innen 40 dager.

Styremøte Helse Nord-Trøndelag

– Dette er ei utdanning det tar ganske lang tid å fullføre og vi ser at vi utdanner for få for å dekke framtidas behov, sier BUP-lede Åsmund Bang,

Foto: Eivind Aabakken/NRK

Flere under spesialistutdanning

Men det er ikke bare i Helse Midt-Norge at situasjonen er vanskelig. Helse Sør-Øst har meldt inn bekymringer.

– Helse Sør-Øst har sagt i løpet av det siste året at de for så vidt har tilstrekkelig mange stillinger, men at de har problemer med å rekrutter folk inn i disse stillingene, sier divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Karin Straume.

Delte meninger

Hun ser ikke så mørkt på framtida.

– Det ser ikke så verst ut fordi vi har en ganske stor andel av leger under spesialistutdanning. For eksempel i Helse Midt-Norge er det like mange som er under spesialistutdanning som det finnes ferdig utdanna spesialister innen barne- og ungdomspsykiatri, sier Straume.

Ikke alle deler den optimismen.

Frykter for framtida

– Dette er ei utdanning det tar ganske lang tid å fullføre og vi ser at vi utdanner for få for å dekke framtidas behov. Det er ikke kandidater i distriktene rundt oss. Dette er ikke bare ei stilling vi lyser ut og så får du søkere, sier UP-leder Åsmund Bang.

I en statusrapport for Helse Midt-Norge fra oktober i fjor, kommer det fram følgende:

«Det er spesielt utfordrende å nå aktivitetsmålene innenfor BUP (barne- og ungdomspsykiatri), hovedsakelig på grunn av mangel på barnepsykiatere og psykologspesialister».

Siste fra Trøndelag