NRK Meny

Folketall viktigst i NTE-fordeling

Folketallet i kommunene skal veie tyngst når milliardverdier fra Nord-Trøndelag Elektristitetsverk (NTE) skal fordeles. I dag kom Fylkesrådets foreløpige innstilling, 75 pst. etter innbyggertall, 15 pst. etter naturkapital og 10 pst. likt fordelt på alle kommuner dersom det blir sammenslåing av Trøndelagsfylkene. Alle kommuner skal nå høres før foredelingen spikres til våren.

NTE
Foto: Stein Roar Leite/NRK