Direkte 18:45: Følg folkemøte om de amerikanske soldatene

I januar kommer det amerikanske yrkessoldater til Værnes garnison i Stjørdal. Utplasseringen har skapt både debatt og bekymring. I kveld er det folkemøte om saken på Kimen kulturhus.

Folkemøte på Kimen kulturhus om amerikanske soldater på Værnes

24. oktober ble det klart at regjeringa tillater at 330 amerikanske soldater fra US Marines utplasseres på Værnes i Stjørdal.

Soldatene skal være i landet for å trene på krig i norsk terreng.

Beslutninga har møtt motstand både i lokalbefolkninga og det politiske Norge. I Trondheim arrangerte 20 organisasjoner en demonstrasjon mot vedtaket.

Flere utenrikspolitiske forskere har blant annet ment at utplasseringen av soldater er et brudd med baseerklæringen. Den sier at det ikke skal være utenlandske soldater fast utplassert i Norge.

Regjeringa mener på sin side at dette ikke er et brudd på erklæringa. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide sier at dette ikke kan anses som en amerikansk militærbase da soldatene som kommer kun skal være her i et halvt år av gangen.

Til folkemøtet i Kimen kommer blant andre oberst Ebbe Derass for å forklare hva soldatene skal gjøre i Trøndelag. I tillegg kommer også ordfører Ivar Vigdenes for å forklare hva slags konsekvenser utplasseringen får for Stjørdal.