Hopp til innhold

Folk gir blaffen i karantene etter Sverige-turer: – Sivil ulydighet

Han har allerede ringt til folk med beskjed om at det de gjør ulovlig. Nå sier kommuneoverlegen på grensa til Sverige at han trolig vil gå langt mer drastisk til verks for å få slutt på karantenebryting.

Konsum på Storlien

DROPPER KARANTENE ETTER SVERIETUR: Enkelte faller for fristelsen med å reise til en rød sone i Sverige for å handle. Men det ikke alle bryr seg om, er at en handletur i store deler av nabolandet krever ti dagers karantene etter hjemkomst. Bildet er fra en dagligvarebutikk på Storlien.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

– Forkastelig.

Slik beskriver kommuneoverlege i Værnesregionen, Leif Vonen, oppførselen som enkelte innbyggere har vist den siste tiden. To av kommunene i regionen, Meråker og Tydal, grenser til Jämtland.

For mange trøndere er Storlien en populær destinasjon for å kjøpe billigere dagligvarer.

Men som kjent har størsteparten av Sverige rød status, deriblant Jämtland. Det innebærer at nordmenn har karanteneplikt i ti dager etter hjemkomst. Karantenebrudd kan straffes med bøter eller fengsel i inntil seks måneder.

Ifølge Vonen gir flere blaffen i dette; de kommer hjem fra Sverige-turen og lever som normalt.

– Jeg synes det er en måte å oppføre seg på som er langt over grensa. Det er ulovlig – en form for sivil ulydighet – som er med å ødelegge for det alle andre strever med og har ubehag med.

Portrettbilde av Leif Vonen, kommuneoverlege i Meråker kommune

VIL HA SLUTT PÅ ULOVLIGHETENE: Leif Vonen mener det er forkastelig at folk bryter loven etter en tur over grensa. Vonen er kommuneoverlege i Værnesregionen, som omfatter Frosta, Meråker, Stjørdal, Malvik, Selbu og Tydal.

Foto: Privat

Har ringt rundt til innbyggere med advarsel

Som kommuneoverlege føler han på et stort ansvar for å få folk til å skjønne alvoret.

Derfor har han personlig ringt til flere av dem som han vet at har vært over svenskegrensa uten å gå i karantene etterpå. Han har informert om karantenereglene, og sagt at brudd på dem er uønsket og ulovlig.

Folk reagerer forskjellig, forklarer han:

– Noen sier de skal skjerpe seg. Det er det vanligste. Noen nærmest nekter for å ha vært der. Ingen sier direkte at «jeg gjorde det med viten og vilje».

Men for å få slutt på ulovlighetene, sier nå Vonen at det er aktuelt med langt mer drastiske skritt enn å ringe folk. Han er inne på tanken om å begynne å politianmelde karantenebryterne.

– Å bryte loven åpenlyst kan medføre at vi er nødt til å gå til anmeldelse, sier kommuneoverlegen.

GRENSEHANDEL: Det tar en snau halvtime å kjøre fra Meråker til Storlien, en populær destinasjon for svenskehandel.

Noen flagger Sverige-turen på Facebook

I slutten av april ble en mann (22) dømt til betinget fengsel i 18 dager og en bot på 10 tusen kroner for ikke å ha overholdt karanteneplikten etter en handletur i Sverige.

Fire ganger ble han stoppet av politiet utendørs i Oslo i dagene etter turen.

Aktor mente mannen burde dømmes til ubetinget fengsel i 18 dager. Men siden mannen tilstod og sparte rettsvesenet for en større sak, mente Oslo tingrett at betinget fengsel var tilstrekkelig.

For at en anmeldelse skal føre til straff, må politiet enten ha tilståelse, som i saken fra Oslo, eller bevis.

Et bevis kan for eksempel være en post i sosiale medier. I Meråker skal enkelte nemlig ha flagget på Facebook at de har vært over grensa.

– Å publisere eget lovbrudd synes jeg er merkelige greier, sier Vonen.

Politiet kan velge å gå til sak mot enkeltpersoner

Politioverbetjent Tore Sparby, seksjonssjef for grensekontroll i Trøndelag politidistrikt, sier at politiet kan velge å gå til sak mot folk som åpenbart «gir f» i regelverket.

Portrettbilde av Tore Sparby

SMEKK FOR KARANTENEBRUDD: Tore Sparby mener en strafferettslig reaksjon etter karantenebrudd kan gi god signaleffekt.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

– Det er grunnlag for at folk burde fått seg en smekk på fingeren som en signaleffekt, sier Sparby til NRK.

Noen argumenterer med at det er mer smitte på kjøpesentre i norske storbyer enn for eksempel på butikkene på Storlien i Sverige.

Kommuneoverlege Vonen synes argumentet er svært dårlig, i og med at vi foreløpig ikke vet nok om hvor smitten kommer fra.

Nå vil han snakke med lensmannen, slik at de sammen kan legge en mulig strategi for hvordan de skal håndtere karantenebryterne fremover.