Nå kan du følge elgjakta på nettet

Nå er det mulig å registrere antall skutte elg og hjort på nett, slik at bestanden kan følges dag for dag gjennom jakta.

Elgjakt

– Det nye systemet er enklere både for jegerne og kommunen, ifølge Direktoratet for naturforvaltning.

Foto: Lena Løvnes

Direktoratet for Naturforvaltning tilbyr nå et alternativ til rapportering av antall skutte og observerte elg. Istedet for papirskjema, kan jegerne nå sitte i jaktbua og rapportere på nett.

Dette kan ta konkurransen mellom jaktlag til nye høyder, tror leder i Sør-Trøndelags avdeling i Norges Jeger-og Fiskerforbund, Geir Lasse Aune.

– Antall skutte og observerte dyr engasjerer veldig, det er alltid om å gjøre å se flere dyr enn naboen. Det blir garantert populært å gå inn på nett og sammenligne seg med nabo-jaktlagene på direkten, sier Aune.

Frivillig ordning

Tidligere har jaktlagene rapportert via skjema til kommunen, som har publisert tallene etter jakta er over. Jegerne kan selv kan velge om de vil fortsette rapportering per papir til kommunen eller om de vil ta i bruk den nye ordninga.

– Ikke alle er like datakyndige. Tror du mange vil foretrekke å fortsette med det gamle skjemaet?

– En del eldre jegere er kanskje ikke så mye på internett. Men det er alltids noen yngre folk i jaktlagene som kan sette i gang med det nye systemet. Når folk ser at det er mulig å følge med på nett tror jeg det vil bli tatt i bruk, sier Aune.

Økt kvalitet

Elgokse

Direktoratet for naturforvaltning mener fortløpende rapportering gir bedre grunnlag for kvoteregulering.

Foto: Ivar Blomberg

Rådgiver i Direktoratet for naturforvaltning, Kari Bjørneraas, sier det nye registreringssystemet har mange fordeler. Hun håper så mange som mulig tar i bruk den digitale rapporteringa.

– Når bestanden kan følges dag for dag gir det bedre grunnlag for kvoteregulering og forskning på området, sier hun.

– For eksempel kan vi finne ut når hjorten trekker i de forskjellige kommunene og vi får en oversikt som gjør at vi kan se nærmere på bestanden i ulike perioder i jakta.

Enklere både for jegerne og kommunen

For å rapportere logger jegeren seg inn på nettsiden settogskutt.no. Tallene blir lagt ut på nettstedet hjortevilt.no så snart valdansvarlig har sett på rapporteringa. Registreringa kan gjøres både fra PC, nettbrett og smarttelefon.

– Det nye systemet er enklere både for jegerne og kommunen, sier Bjørneraas.

I overgangsperioden oppfordrer direktoratet jaktfelt og kommuner til å ta vare på en papirversjon selv om de rapporterer elektronisk.