Føden i Orkdal legges ned

Styret i St. Olavs Hospital vedtok i dag at fødeavdelinga ved Orkdal Sjukehus legges ned fra 1. juni 2012.

Orkdal sjukehus

Fra juni neste år må fødende i Orkdalsregionen dra til Trondheim for å føde.

Foto: Anne Heidi Røstad / NRK

Orkdalsregionen har hatt et tilbud for fødende i sytti år, men nå er det slutt. Et enstemmig styre vedtok i dag å legge ned avdelingen.

– Et riktig vedtak

Nils Kvernmo, adm. dir., St. Olavs Hospital.

Administrerende direktør ved St. Olavs Hospital, Nils Kvernmo.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

– Styret har gjort et riktig vedtak om å samle fødetilbudet i Trondheim, sier administrerende direktør ved St. Olavs Hospital, Nils Kvernmo, til NRK.

– Orkdal Sjukehus har gjort en god jobb og de har drevet et godt og forsvarlig fødetilbud. Nå skal sykehuset omstruktureres for å møte fremtidige utfordringer, og vi ønsker å bruke kapasiteten der til andre ting, sier han.

Kvernmo sier det faglig sett er riktig å samle fødetilbudet i Trondheim, og at det vil gi en bedre utnyttelse av ressursene.

– Det er kort avstand mellom disse to sykehusene, og St. Olav har kapasitet til å ta imot fødende fra Orkdal, forsikrer han.

– Tryggere for kvinnene

Runa Heimstad

Sjef ved Kvinneklinikken på St. Olavs Hospital, Runa Heimstad.

Foto: NRK

Sjef ved Kvinneklinikken på St. Olav, Runa Heimstad, har vært sentral i utredningsarbeidet som ligger til grunn for dagens vedtak.

Hun sier at nedleggelsen ikke har med kompetansen på Orkdal Sjukehus å gjøre. Men et fullverdig tilbud på en universitetsklinikk bare en halvtime unna er i følge henne et enda bedre tilbud for kvinnene.

– Når det oppstår komplikasjoner i en fødsel har man dårlig tid. Da er det viktig å ha nyfødtleger, anestesipersonale og bred vaktberedskap på plass, sier Heimstad.

– I Trondheim har vi for eksempel tre gynekologer på vakt, mot en i Orkdal, sier hun.

Ikke redd for transportfødsler

Nedleggelsen vil gi flere kvinner lengre reisetid. Kommunene vil dermed få et enda større ansvar for følgetjenesten.

– Helseforetakene får nå et ansvar for beredskap i følgetjenesten. Det vil si at vi skal sørge for at kommunale jordmødre skal avgjøre hvorvidt den fødende har behov for følge til sykehuset, sier klinikksjefen.

Hun legger til at det ikke er såkalte transportfødsler som bekymrer mest, da disse stort sett er raske og ukompliserte fødsler.

– Da Ørlandet fødestue ble nedlagt oppsto en bekymring for transportfødsler. Men det viser seg at de fødende innretter seg etter forholdene og reiser til fødeklinikken på et tidligere tidspunkt.

– På Ørlandet ble det faktisk færre utrykninger med redningshelikopter etter at fødetilbudet blir nedlagt, sier Runa Heimstad.

Fra styremøtet på St. Olavs Hospital

Fagdirektør Gudmund Marhaug orienterer om innstillingen om nedleggelse av føden i Orkanger.

Foto: Grete Thobroe / NRK