NRK Meny
Normal

Flytter fra Tromsdalen etter kalkavtale

Ei langsiktig avtale mellom Verdalskalk og grunneier Nils Georg Leirset i Tromsdalen sikrer videre utnyttelse av den store kalkforekomsten på gården, men bonden må flytte.

Nils Georg Leirset

Nils Georg Leirset har tatt det tunge valget om å forlate gården i Tromsdalen.

Foto: Camilla Bilstad/NRK

– Det har vært veldig tungt, sier grunneier Nils Georg Leirset om beslutningen han nå har tatt.

Han har i mange år kjempa for gården sin som ligger midt i den store kalkforekomsten i Tromsdalen i Verdal. Han sier nå at han måtte ta et valg, både for egen del og for neste generasjon.

Nils Georg Leirset

Nils Georg Leirset er fornøyd med avtalen, men sier det var tungt å ta valget.

Foto: NRK

Leirset er fornøyd med avtalen som er inngått med Verdalskalk AS. Han vil fortsatt eie Tromsdal gård, men starter flytteprosessen så fort en ny reguleringsplan for området godkjennes. Gårdbrukeren flytter trolig til Levanger.

Behandlinga av reguleringsplanen skjer trolig i første halvdel av 2017.

Dyra slaktes

Tromsdal gård driver med økologisk gras- og kjøttproduksjon. I fjøset er det ammekyr av rasen Limousin. Gårdsvirksomheta trappes nå ned, og besetninga på rundt 70 dyr vil etter hvert slaktes.

– Det er synd at en gård blir ødelagt på denne måten, sier Leirset. Men han ser nå ingen annen mulighet enn å gi opp drifta av gården.

Gårdbrukeren forteller at det er gjort undersøkelser som viser at gården er mellom 1500 og 2000 år gammel.

Viktig og langsiktig

– Avtalen er viktig for videreutvikling av Verdalskalk, det sier daglig leder Geir Olav Jensen.

Avtalen som ble inngått 20. desember 2016 er en langsiktig avtale som sikrer Verdalskalk utnyttelsen av kalkforekomsten under Tromsdal gård.

Avtalen er ei ordinær bergleieavtale, men det er nå gjort endringer i areal og volum. I tillegg til betaling for kalksteinen som tas ut i bruddet kompenseres det for flytting eller riving av hus.

Tromsdalen

Avtalen sikrer et større uttak av kalk fra Tromsdalen.

Foto: Camilla Bilstad/NRK

Nye arbeidsplasser

I dag er det 64 fast ansatte i Verdalskalk. Allerede nå jobbes det med en utvidelse av drifta.

Daglig leder Geir Olav Jensen vil ikke si hvor mange ansatte de blir i årene framover, men sier at dersom alt går etter planen blir det en økning i antall ansatte.