Flytter asylsøkere etter bekymringsmeldinger

UDI flytter alle asylsøkerne fra Stav hotell i Malvik, etter bekymringsmeldinger om lokaliteter og kosthold.

Stav hotell

FLYTTES HERFRA: Det var opprinnelig 188 asylsøkere på Stav hotell i Malvik, men det er nå over 100 igjen der. Nå flyttes også disse.

Foto: Stein Roar Leite / NRK

– Vi fjerner alle derfra. Det er i overkant av 100 asylsøkere som flyttes til Vikhammer, sier Tove Cecilie Fasting i UDI Midt-Norge til adressa.no.

Tove Cecilie Fasting, UDI Midt-Norge

Tove Cecilie Fasting i UDI Midt-Norge

Foto: NRK

Kommuneoverlegen i Malvik har fått bekymringsmeldinger fra flere parter: Røde kors-medlemmer, andre frivillige, kommunens helsesøstre og fra fylkeslegen.

Boforhold og kosthold

Bekymringene handler om boforholdene og kosthold, ifølge kommuneoverlege Guttorm Eilertsen.

– De skal visstnok bare ha to typer pålegg og kneipp både til frokost og kvelds. Det skal være lite grønnsaker og frukt. Og så er det kommet meldinger om at melken låses inn, at de får ikke fri tilgang på den, sier Eilertsen til avisa.

Guttorm Eilertsen

Guttorm Eilertsen, kommuneoverlege i Malvik.

Foto: NRK

Ifølge kommuneoverlegen er lokalene dårlig egnet, blant annet med at et oppholdsrom tjener som spisesal.

– Ingen kommentar

Det var opprinnelig 188 asylsøkere på Stav hotell, men det er nå over 100 igjen på hotellet. Eilertsen mener det er en god løsning at de havner på Vikhammer.

Hotelleier Francis Hay har ingen kommentar til bekymringsmeldingene.