Flytter 750 meter strandsone

Det er ikke bare bare å bygge firefelts E6 i et fugleområde.

Anleggsaarbeid
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

- Vi flytter strandsonen. Det gjør vi fordi fuglene har tilhold her og vi skal gjenskape noe av de samme forholdene for de fjærkledde, sier Anders Aalberg, prosjektleder i Statens vegvesen.

Flytter fugleområdet

E6 ved Halsøen i Stjørdal skal bygges om fra to til fire felt. Fjæra utenfor er et eldorado for fugler, både vadere og andefugler bruker stedet som overvintringssted.

Derfor flytter man nå 750 meter av stranda lengre ut i fjorden. Den nye strandsonen bygges opp med den samme leira, de samme røttene og vekstene som før.

- Vi graver ut bunnmassene og legger dem til side. Deretter fyller vi opp med masse og legger bunnen tilbake, forteller prosjektlederen til NRK.

Fikk eksperthjelp

Ornitolog Per Gustav Thingstad ved Vitenskapsmuseet ved NTNU har deltatt i planleggingen av fjæreflyttinga. Han har gitt råd om hvordan man kan ta vare på fuglelivet på stedet.

- Når strandsonen først skulle flyttes ville vi at det skulle gjøres på en best mulig måte. Så langt ser det bra ut, men helheten er viktig og det blir spennende å se det ferdige resultatet, sier Thingstad til vegvesenets hjemmesider.

Håper på fjærkledd trivsel

Etter planen skal det bli mulig å igjen trives som fugl ved Halsøen på sensommeren.

- Fuglene skal komme tilbake i midten av august og da håper vi de finner seg godt til rette. Vi har ikke bestått eksamen før vi ser at fuglene kommer tilbake, sier Anders Aalberg, prosjektleder i Statens vegvesen.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.