NRK Meny
Normal

Gardermoen: Best på lading i Norden

Ingen steder i Norden er det samlet flere ladestasjoner for elbiler enn på Oslo Lufthavn Gardermoen. Fra mandag er det plass til over 170 elbiler i parkeringshusene på flyplassen.

El-biler

Gardermoen, Flesland og Værnes har tredoblet antallet for å imøtekomme etterspørselen etter p-plasser med strømuttak.

Foto: Espen Solli

Vi liker å kjøre miljøvennlig, også når vi skal ut og reise med fly. Det siste året har antall bilister som bruker elbil til flyplassen økt markant, både i Oslo, Bergen og Trondheim.

Nå er det ikke lenger nok parkeringsplasser for elbilene, og en storstilt ombygging er i gang for å dekke behovet for å kunne lade bilen mens man ferierer eller er på jobbreise.

LES: Når nasjonale elbil-mål lenge før 2020

Størst i Norge

Bare i år blir det rundt 100 flere ladepunkt for elbiler i parkeringshusene ved Oslo lufthavn på Gardermoen.

Lasse A. Vangstein

Oslo lufthavn har fra mandag 172 plasser for elbiler, men Lasse A. Vangstein utelukker ikke flere ombygginger for å holde tritt med etterspørselen.

Foto: Oslo lufthavn

– Om vi ikke allerede er det, vil vi om kort tid trolig være den største tilbyderen av parkeringsplasser for elbiler i hele Norden, sier medierådgiver Lasse André Vangstein ved Oslo Lufthavn til NRK.

I tillegg til de 40 som allerede finnes i dag, bygges det 74 nye plasser i p-huset nærmest terminalen. Disse står klare til bruk mandag 2. juni, og p-huset får da plass til 114 elbiler totalt.

I parkeringshuset som ligger i tilknytning til hotellet, gjøres det klart for ytterligere 20 strømuttak til elbil. Når utbyggingen er ferdig i september vil elbilistene finne til sammen 50 plasser her.

På uteområdene er det nå åtte ladeplasser.

– Elbilismen øker, og for oss er det viktig å kunne tilby de reisende muligheten til å lade opp bilen sin mens de er ute og reiser, sier Vangstein.

Tredobler kapasiteten

Lading av elbil

Strøm rett i 'tanken'. Elbilismen skyter fart og mulighetene til å lade bilen blir stadig flere, også ved landets flyplasser.

Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

I Bergen og Trondheim er situasjonen den samme.

– Nå utvider vi parkeringsmulighetene for elbiler for tredje gang i år, sier fagansvarlig i Avinor på Værnes, Odd Erik Ofstad, til NRK.

Værnes har gått fra sju til 17 plasser, men ser at dette ikke er nok. Om kort tid vil parkeringshuset utvides med ti nye, slik at flyplassen totalt kommer opp i 27 p-plasser med strømuttak.

I dag er alle plassene opptatt store deler av døgnet, og det gjelder både ved korttid,- og langtidsparkeringen.

Ofstad er usikker på om den planlagte utvidelsen er tilstrekkelig for å dekke behovet for ladestasjoner.

– Vi synes vi har tatt godt i, men ser an utviklingen og prognosene på elbilsalget. Vi må hele tiden justere etter behovet, og det siste året har vi sett en eksplosiv økning. Vi må være kjappe til å omstille oss og legge til rette for våre reisende, sier Ofstad.

Også ved Oslo Lufthavn vil de strekke seg langt for å imøtekomme etterspørselen fra elbilister på reisefot.

– 2014 er det første året hvor vi har øremerket penger i budsjettet for kunne utvide antall plasser. Fokuset framover vi være det samme, slik at vi raskt kan sørge for å utvide antall parkeringsplasser i takt med etterspørselen, sier Vangstein.

Gratis enn så lenge

Odd Erik Ofstad

Flyplassen på Værnes tredobler antall parkeringsplasser for elbiler, sier fagansvarlig i Avinor, Odd Erik Ofstad.

Behovet for å hurtiglade bilen er også blitt større som en følge av at flere kjører elbil.

På Værnes var stasjonen lite i bruk da den ble etablert for noen år siden, mens elbilene i dag ikke sjelden står i kø for å fylle batteriet.

Ved flyplassen på Gardermoen finnes det i dag ingen mulighet for å hurtiglade bilen. Ifølge Vangstein er dette noe som vurderes i tilknytning til korttidsparkeringen, men at det er et spørsmål om strømkapasitet.

Verken Oslo, Bergen eller Trondheim tar i dag ekstra betalt for at bilen, på ordinær måte, lades mens den står parkert.

Vi har rett og slett ikke funnet et godt nok system for dette ennå, sier Ofstad.

– Betalingssystemene som finnes i dag er kompliserte og koster for mye å ta i bruk. På sikt vil det komme bedre løsninger, men enn så lenge lar vi elbilistene slippe å betale for strømmen de bruker.

– Gledelig utvikling

Generalsekretær Snorre Sletvold i Norsk Elbilforening er svært fornøyd med at landets største flyplasser legger til rette for gruppen som utgjør en stadig voksende andel av bilbrukerne.

– Dette er en utvikling vi liker. Oslo lufthavn vil nå være det stedet i Norden hvor det er samlet fleste ladepunkt på ett sted, sier Sletvold til NRK.

Han mener satsingen lufthavnene nå gjør er fornuftig. Parkering = lading, mener Sletvold.

Snorre Sletvold

Snorre Sletvold i Norsk Elbilforening liker godt satsingen norske flyplasser gjør ved å tilrettelegge for lading, både på kort- og langtidsparkering.

Foto: Elbilforeningen

– Hurtiglading er for raskere påfyll av strøm. Hvis bilen likevel skal stå i ro en stund, kan man like godt benytte tiden til lading. Dessuten er det mer lønnsomt kostnadsmessig å montere vanlige stikkontakter for strømuttak enn hurtigladere, sier generalsekretæren.

Sletvold ønsker at flere skal tenke i samme retning, og utfordrer alle som tilbyr parkeringsplasser i tilknytning til større trafikknutepunkt om å gjøre det samme.

– Dette er en måte å vise at man støtter opp under utviklingen, og denne modellen kan like gjerne brukes opp mot tog,- og båttrafikk, sier Sletvold.

Elbiler på Værnes

TRANGT OM PLASSEN: Kapasiteten i parkeringshuset ved Trondheim lufthavn Værnes er sprengt.

Foto: Ståle Tonning / NRK