Normal

Alle flyplasser berger

Det blir ingen flyplassnedlegginger, verken i Trøndelag eller andre steder i landet.

Men først om småflyplassene i Trøndelag, for det er stor lettelse ettersom ## Avinor går inn for å opprettholde flyplassene i Namsos, Rørvik og Røros. 
Alle flyplassene drives bra økonomisk i forhold til støtten fra staten. Det går fram av Avinors egen utredning som ble presentert i dag, der de sier de ikke skal legge ned noen, men at det må spares penger.

Namsos lufthavn og alle andre regionale flyplasser i Norge berger fra nedlegging i denne omgang.

– Ingen flyplasser blir lagt ned de fire neste åra. Det sa strategidirektør Jon Sjølander da han i dag la fram Avinor sitt forslag til den framtidige flyplasstrukturen.

– Vi har bestemt å beholde og effektivisere alle de 29 lufthavnene vi har i Norge i dag, sa Sjølander.

Les Avinors egen pressemelding etter pressekonferansen.

Avinor vil redusere kostnadene med 100–150 millioner kroner de neste fire åra, men vil heller effektivisere drifta enn å legge ned lokale flyplassar.

Gledelig for Namdalen

- Dette er en gledens dag for oss i Namdalen.

– Vi i Luftfartsforum Namdal er glade for at Avinor har merket seg de entydige tilbakemeldingene fra næringslivet i Namdalen om hvor viktig flyplassene og flytilbudet er for verdiskaping og sysselsetting.

– Vi skal bruke tida fremover for å sikre oss at Avinors forslag blir fulgt opp av Regjering og Storting når Nasjonal Transportplan 2018-2027 skal behandles, sier Per Olav Tyldum, leder i Luftfartsforum Namdal.

Rørvik nødvendig for heile ytterkysten

Rørvik lufthavn blei nevnt spesielt på pressekonferansen av Avinor som en av tre flyplasser som ligger slik til at det vil bli en heilt umulig reiseavstand til andre flyplasser, dersom flyplassen skulle legges ned.

Mange dropper Namsos

Likevel påpekte Avinor særlig passasjerlekkasjen fra Namsos.

– Det er 70 prosent lekkasje av passasjerer som normalt kunne brukt Namsos lufthavn til Værnes, påpekte Avinor under dagens pressekonferanse. I Namsos tar folk bilen og bussen til Værnes, og dersom denne lekkasjen fortsetter, må det vurderes hva som kan gjøres for å få passasjerer som sokner til Namsos lufthavn til å brukes sin egen flyplass, blei det pekt på, på pressekonferansen.

Men Avinor pekte også på at det både er lav rutefrekvens på småflyplassene og høy pris som gjør at mange i Namsos velger å reise til Værnes med bil eller buss, framfor å ta flyet direkte fra sin nærmeste flyplass.