Flyktninger gir hundrevis av nye arbeidsplasser

Etablering av asylmottak gir mange arbeid i Distrikts-Norge. Bare i Trøndelag fører asylmottakene til at det skapes flere hundre arbeidsplasser i tida framover.

Asylmottak Steinkjer

Tusenvis av flyktninger har kommet til Norge i høst, og det gir mange nye arbeidsplasser rundt om i distriktene.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Kristian Nustad, daglig leder ved det nye akuttmottaket i Meråker

Kristian Nustad driver akuttmottaket i Kopperå i Meråker.

Foto: Kjartan Trana/NRK

Asylstrømmen har vært høstens store diskusjonstema og ikke minst utfordring rundt om i Norge. Flere tusen flyktninger har strømmet til landet, og myndighetene har etablert mange nye mottak i løpet av kort tid. Og det gir ringvirkninger lokalt.

Åtte ansatte

– Bare i vårt selskap er det seks årsverk og åtte ansatte i tillegg til et vaktselskap. Vi kjøper også alt av mat og vaskeritjenester lokalt i Meråker, sier Kristian Nustad som driver et akuttmottak for flyktninger i Kopperå.

I tillegg til akuttmottaket skaper Meråker mottakssenter for mindreårige arbeid til 20 personer, i en kommune som i de siste dagene har fått mye fokus på grunn av sin skepsis til flere flyktninger.

– Men de som får et mottak i nabolaget er vel mer opptatt av hva det vil bety for seg selv og nærmiljøet, enn ringvirkningene for en hel kommune, sier seniorrådgiver Berit Tyldum i Utlendingsdirektoratet i Midt-Norge.

Flere hundre

Likevel er hun ikke i tvil om at etableringen av mottak for flyktninger i trønderske kommuner kommer til å skape mange arbeidsplasser og være økonomisk viktig for distriktet.

– Vi har ikke eksakte tall, men antakelig dreier det seg om flere hundre arbeidsplasser knyttet til mottakene og levering av tjenester, mener Tyldum.

Selskapet Hero er landets største driftsoperatør av flyktningmottak, og opplever i likhet med mange andre små og store selskaper en voldsom vekst i disse dager.

– Fra sommeren og fram til nå har vi økt med cirka 500 ansatte i vårt selskap i ordinære og midlertidige mottak, sier Eli Størset som er personal- og organisasjonsdirektør i Hero.

Plakat ved nytt akuttmottak i Meråker

I Meråker er det også motstand mot akuttmottaket som er etablert.

Foto: Kjartan Trana/NRK

Konflikter

Likevel fører ofte etablering av mottak for flyktninger til konflikter i lokalsamfunn med misunnelse, frykt og til og med hat. Utlendingsdirektoratet ber folk huske på at flyktningene nesten aldri gjør noe vondt mot naboene sine.

– Vi må se på de positive sidene som at flyktningene fører til flere arbeidsplasser og skatteinntekter til kommunene. Beboerne får jo også penger som de kjøper mat og klær for lokalt. I tillegg blir de som får oppholdstillatelse beregnet inn i de vanlige tilskuddene som kommunene får. Derfor er det liten vil om at mottakene gir mange positive ringvirkninger, sier Berit Tyldum i UDI.