Flyktningene må vente lenger på helsesjekk

Før anbefalte helsedirektoratet grundig helsesjekk etter maks fire uker. Onsdag endret de anbefalingen til tre måneder.

Storskog

Tidligere skulle flyktninger få grundig helsesjekk idet de flyttet inn på ordinært asylmottak. På grunn av den ekstraordinære flyktningsituasjonen, endrer Helsedirektoratet anbefalingen til at grundig sjekk ikke trenger å skje før tre måneder etter ankomst. Bildet er tatt på Storskog grensekontrollsted.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Det er helsemyndighetene som gir råd for hvilket helsetilbud flyktningene bør få.

Onsdag endret Helsedirektoratet anbefalingene om grundig helsesjekk, på bakgrunn av den ekstraordinære flyktningsituasjonen.

Ved akuttplassene har det kun vært lagt opp til tuberkulose-screening for flyktningene 48 timer etter ankomst og akutt helsehjelp. Grundig helsesjekk skulle først skje når flyktningene var på ordinært asylmottak.

Bente Moe, helsedirektoratet

– Det er faglig forsvarlig å utsette grundig helseundersøkelse, sier Bente Moe, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Foto: Rebecca Ravneberg

– Ny anbefaling er at grundig helseundersøkelse skal skje innen tre måneder. Det gjelder uavhengig av om asylsøkeren bor ved akuttplass eller ordinært mottak, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Bente Moe.

Fylkeslege bekymret

Hun understreker at det er faglig forsvarlig å utsette grundig helseundersøkelse.

– Vi forutsetter at helsepersonell og mottakspersonell fanger opp dem med behov for behandling før helseundersøkelsen gjennomføres, sier Moe.

Fylkeslege Jan Vaage

Fylkeslege i Sør-Trøndelag, Jan Vaage, er bekymret for at flyktninger har med smittsomme sykdommer til Norge, og at den enkelte flyktning har alvorlige sykdommer som ikke oppdages tidlig nok.

Foto: privat

Forrige uke uttrykte fylkesleger bekymring over helsesituasjonen til flyktningene.

Fylkeslege i Sør-Trøndelag, Jan Vaage, er blant dem som fryktet at flyktningene har med smittsomme sykdommer som ikke blir oppdaget, fordi grundig helsesjekk ikke gjøres tidlig nok.

– Flere fylkesleger deler bekymringen. Flyktninger kan ha med seg smittsomme sykdommer, og når akuttplasseringene varer mer enn to uker bør nøye helsesjekk gjennomføres raskt, fastslår Vaage.

Polio og hepatitt

Sykdommene Vaage er bekymret for er blant andre poliomyelitt, hepatittsykdommer og MRSA-stafylokokker.

  • Poliomyelitt, eller polio, er så å si utryddet i Norge, men skal fortsatt forekomme i land som Iran, Pakistan, Syria og Afghanistan. Symptomene ligner influensa-symptomer.
  • MRSA-stafylokokker rammer først og fremst syke med dårlig immunforsvar, og kan for dem være livstruende.
  • Hepatittsykdommer rammer leveren, og smitter gjennom sex og blod.

Det er ikke bare smittefare fylkeslegen er bekymret for:

– Jeg er også redd for at det skal ta lang tid før sykdommer som diabetes og hjerte- og karsykdommer blir oppdaget.

– Ikke en trussel

En knapp uke etter bekymringsmeldingen endret altså Helsedirektoratet anbefalingen.

– Jeg kunne ønske meg et annet tidssceniarie enn dette, men skjønner at kapasiteten ikke tillater det, sier fylkeslege Vaage.

Folkehelseinstituttet står inne for anbefalingen fra Helsedirektoratet, og mener flyktningene ikke er en smitteverntrussel for samfunnet:

– Vi anser ikke asylsøkerne som en større smittevernfare enn for eksempel turister, sier overlege Trude Arnesen.

Hevder grundig helsesjekk ble stoppet

Oppdal kommune tok imot 180 flyktninger 1. november.

Legene i Oppdal ville igangsette en skikkelig dugnad for å gjennomføre grundig helsesjekk, slik at mulige smittsomme sykdommer kunne kartlegges.

Ifølge Oppdal-ordfører Kirsti Welander, ble de stoppet av Utlendingsdirektoratet.

– Helsesjekkene ville ført til større trygghet blant dem som jobber med flyktningene, og befolkningen generelt. Det er synd at kommunen får begrensninger, for jeg tror helsesituasjonen snart vil bli en større utfordring en antatt, sier Wikander.

UDI kjenner seg ikke igjen:

– Regionkontoret vårt har kommunisert til kommunen at grundigere helsesjekker ville vært et godt alternativ, men at vi ikke forventer at kommunen gjennomfører dette. Samtidig gjorde vi det klart at de økonomiske overføringene av vertskommunetilskudd til Oppdal vil være det samme som for andre kommuner, sier seniorrådgiver Therese Bergwitz-Larsen.