– Ikke en god følelse

Liv og helse kan bli rammet av flyforbudet, innrømmer St. Olavs Hospital.

Luftambulansen inn for landing på St. Olavs Hospital

Luftambulansen kommer inn for landing på St. Olavs Hospital. Etter at askeskyen kom har det blitt få flygninger.

Foto: Ole Kr. Tangen

– Vi er forberedt på å klare oss uten fly og helikopter i én uke. Det er det vi planlegger ut ifra, sier beredskapsleder Håkon Gammelsæther ved St. Olavs Hospital.

Sykehuset i Trondheim har nettopp fått ny landingsplass på taket, noe som gjør at pasienter kan få hjelp raskere.

Håkon Gammelsæter, beredskapsleder, St. Olavs hospital, Trondheim

Håkon Gammelsæther, beredskapsleder, St. Olavs Hospital.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Men så lenge askeskyen fra Island gjør flygning utrygt, er ambulansehelikoptrene stort sett satt på bakken .

Torsdag måtte to skadde etter en trafikkulykke på Sunndalsøra fraktes med bil i stedet for helikopter til sykehus.

Fredag ble det åpnet for flygning i en periode, men situasjonen vurderes hele tiden i samråd med Avinor og Luftfartstilsynet. Hvor asken beveger seg betyr alt.

– Vi utstyrer nå ambulansebilene med lege og ekstra utstyr når det trengs, men det vil selvsagt ta lengre tid. Det kan i noen tilfeller være en fare for liv og helse, sier Gammelsæther.

– Ikke vær redde

Ambulansesjåførene Dag Uno og Grethe er klare til utrykning fra garasjen under AMK-sentralen på sykehuset. De er forberedt på lange turer i uka som kommer, når de kan måtte erstatte luftambulanse.

Ambulanse, Helse Midt-Norge
Foto: NRK

– Man har hjertet litt mer i halsen, og ønsker man kunne kjøre litt fortere. Men føret bestemmer, sier Dag Uno.

Grethe mener hjelpa folk får uansett er god.

– Folk må ikke bli hysteriske og tenke at det bare er helikopter som duger. Folk bør følge seg trygge når de ringer 113 og ambulansen kommer, synes hun.