NRK Meny
Normal

Flomvarsel for trøndelagsfylkene

Store nedbørsmengder og mildvær kan gi femårsflom og jordskred.

Flom levanger

Dette bildet ble tatt under en flom i Levanger i fjor høst.

Foto: Tor Aage Hansen

– Meteorologisk institutts prognoser tilsier at det kan komme 60 til 70 millimeter nedbør, litt ujevnt fordelt, sier vakthavende hydrolog i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Knut Ola Aamodt til NRK.

Fare for femårsflom

Han sier mesteparten av nedbøren kommer over Fosen, og kommuner i Nord-Trøndelag som Verdal, Steinkjer og Grong.

– Der er det relativt sjelden at det kommer så store nedbørmengder.

Sammen med snøsmelting ventes det at nedbøren vil føre til flom.

– Vannføringen ventes å kulminere på nivå over 5-års flom, skriver NVE i flomvarselet som ble sendt ut tirsdag.

Mest i mindre vassdrag

Ifølge vakthavende hydrolog Knut Ola Aamodt blir flommen størst i mindre vassdrag.

– Vi regner ikke med at det blir så voldsomt store vannføringsøkninger i de store vassdragene som Namsen og Stjørdalselva. Men i mindre vassdrag kan det blir ganske rask økning i vannføringen.

Økt skredfare

I tillegg til flom, er det også økt fare for jordskred når regn og snøsmelting når jord som allerede er mettet med vann.

– Avløps- og dreneringsveier må holdes åpne og gravearbeid bør unngås, heter det i varselet.

Rasfaren er størst i terreng med bratte skråninger og langs bekker og elver.

I forrige uke gikk det flere jordskred flere steder i Trøndelag. Dovrebanen er fortsatt stengt i Soknedalen etter at et skred tok med seg ei jernbanefylling.

Tirsdag ettermiddag opplyser Jernbaneverket til NRK at de følger situasjonen.

Video Dovrebanen skal repareres

I forrige uke gikk det flere skred i Trøndelag, som her i Soknedal hvor et ras tok med seg deler av Dovrebanen.

Foto: Nyhetsspiller


Video fra Trøndelag

Om få uker er en ny film som dokumenterer 100 Rosenborg -år klar
Fjellklatreren Adam Ondras suksess i Hanshelleren har gitt Flatanger omtale langt utenfor Norges grenser.
Sverre Magnus Selbach fikk oppfylt fiskedrømmen da han fikk en 1,8 meter lang svartskate på kroken i Trondheimsfjorden.