Mildværet fører til fare for flom

Snøsmelting og regnværet som ventes de neste dagene, kan føre til flom i Nord-Trøndelag og i Nordland, melder NVE.

Flom

Flom i Strandveien i Trondheim etter mye regn. Bildet er tattt i 2007.

Foto: NRK

- Tirsdag og onsdag ventes det lokalt mye nedbør i Nord-Trøndelag og Nordland sør for Salten. Sammen med snøsmelting kan dette gi raskt økende vannføring i bekker og mindre vassdrag, sier Stein Beldring, vakthavende hydrolog ved Norges Vassdrag- og Energidirektorat.

Ifølge Beldring er det ikke et alvorlig flomvarsel som sendes ut, men situasjoner som oversvømmelse på Trondheim Lufthavn Værnes i går vil det kunne bli flere av.

- Men det er fare for at de naturlige avløpsveiene ikke klarer å ta unna alt vannet siden det er mye tele og is i bakken.

- Store lokale variasjoner

Ifølge NVE vil det være store lokale variasjoner.

- Helgelandskysten er mest utsatt, men også Nord-Trøndelag vil kunne oppleve oversvømte veier.

I Nordland er det ventet 40 til 60 millimeter nedbør i noen områder.

- Vær forberedt

Beldring mener folk bør forberede seg.

- De som vet at de kan få vann i kjelleren når vannføringen øker bør sikre sine verdier nå.

Han mener at folk som har erfaring med å få vann i kjelleren bør ta dette på alvor.

- Sannsynligvis blir det ingen katastrofer, men man vet aldri.

NVE melder også at snøsmelting og store nedbørmengder kan medføre økt fare for skred.