Floghavre ved 110 gårdsbruk

Floghavren sprer seg, og har nå fått godt rotfeste i trønderske kornåkre. Nå ber Mattilsynet bøndene om hyppig å sjekke åkrene sine for det farlige ugresset.

Floghavre

Floghavren ser ut som havre, men er tom for mat. Ugresset spres raskt og kan ta over hele åkeren hvis tiltak ikke settes inn.

Foto: Mari Hvamb / NRK

Gårdbruker Joar Hoff i Ørland har ikke hatt fritidsproblemer i sommer. Kornåkeren sjekkes jevnlig, og møysommelig fjernes floghavren, én etter én.

– Så langt har det blitt 18 svartsekker med dette ugresset så det er nok å henge fingrene i, sier Hoff.

Farlig for matproduksjonen

Og flere gårdbrukere med kornåkre bør gjøre som Hoff, mener Mattilsynet.

Floghavren kan i verste fall ødelegge matproduksjonen i flere år framover.

Floghavre i Ørland

Gårdbruker Joar Hoff jakter på floghavre.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

– Problemet er at denne havren tar overhånd over åkeren. Men havren er tom. Det finnes ikke mat i denne arten. Floghavren blir derfor et farlig ugress som hverken gir mat eller økonomisk gevinst, sier førsteinspektør Sverre Lauglo i Mattilsynet.

Så farlig er floghavren for produksjonen at den er regulert i en egen forskrift knyttet til Matloven.

På åkrer hvor man veksler mellom gress og korn er ikke floghavren så stort problem.

Men det har blitt langt færre gårder med kyr, og mye av jorda blir i stedet brukt til korn år etter år.

Og når floghavren først har dukker opp, er gårdbruker Joar Hoff redd det betyr mye sprøyting i årene framover.

– Uten vekstskifte inn i mellom tror jeg nok man må regne med en tiårsperiode med sprøyting skal man bli helt kvitt det.

Sørfylket hardt rammet

Han er ikke den eneste som sliter med det uønskede og farlige ugresset i Ørland kommune. Floghavren har spredt seg fra åker til åker, og nå er 24 gårder rammet.

Også i resten av fylket sprer floghavren seg.

Floghavre i Ørland

Bønder på Ørlandet i diskusjon med Mattilsynet om hvordan man tar knekken på den farlige floghavren.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

– Av 187 kornbruk i fylket, er 110 som har floghavre. Dette er et veldig høyt tall, sier Lauglo til NRK.

Trondheim troner på toppen, mens åkre i både Melhus, Skaun og Ørland har fått merke at floghaven er på frammarsj.

Årsaken til at ugresset sprer seg raskt kan skyldes at entreprenørene er mange og at driftsenhetene er store.

– Store maskiner flyttes raskt mellom gårdsbrukene, og da har man kanskje ikke god nok tid til å rengjøre maskinene skikkelig. Dette er nok det største problemet, mener Lauglo.

Går "manngard"

Etter å ha slitt i flere år med floghavre i Ørland, har gårdbrukerne opparbeidet seg både erfaring og rutine i forsøket på å holde ugresset i sjakk.

– Vi deler oss inn i lag på fire-fem personer. Da tråler vi åkeren på jakt etter floghavren. I tillegg får jakta en sosial dimensjon også, sier jordbrukssjef Bernt Jørgen Stranden.

Og målet er klart. Floghavren skal vekk.

– Vi har sagt innen ti år, men jeg ser det skal holde hardt, sier jordbrukssjefen.