Flest smil i Trøndelag

Fire av fem kontrollerte bevertningssteder i Trøndelag fikk smilefjes av Mattilsynet. Og bedre skal det bli, mener de.

Smilefjes Mattilsynet

Rapporten fra Mattilsynet skal henge lett synlig i, eller utenfor, matstedet.

Foto: Slobodan VasicFotostorm, Slobodan VasicFotostorm / IstockPhoto

Det deles ut flere smilende munner i Midt-Norge enn ellers i landet. Gjennomsnittet er sytti prosent på landsbasis, i Oslo bare førti. At vår region topper med åtti prosent har sin forklaring, sier seniorrådgiver Andreas Otlo i Mattilsynet i Midt-Norge:

Seniorrådgiver i Mattilsynet, Andreas Otlo

Seniorrådgiver i Mattilsynet, Andreas Otlo.

Foto: STEIN A LARSEN

Det er her i vår region prosjektet ble starta, og restauranter og caféer har dermed hatt lenger tid til å forberede, forbedre og oppdra seg selv. Spisestedene har også vist god evne til å rette opp forhold som ga dem strekmunn, for ikke å si nedovermunn.

Ordningen med smilefjes for bevertningssteder ble nemlig satt i gang på tre distriktskontor i Midt-Norge i 2007, mens den i resten av Mattilsynets regioner først ble satt i gang fra årsskiftet 2016.

Ikke bare forbrukeropplysning

Hensynet til kundenes matsikkerhet er det viktigste, sier Otlo. Ordningen skal informere forbrukerne om blant annet de hygieniske forholdene ved et serveringssted. Men den skal også gi de omlag 8000 stedene som serverer mat en mulighet til hurtig å rette opp eventuelle feil.

I Midt-Norge er det til nå i år besøkt 550 spisesteder. 80 prosent fikk smilefjes, 19 prosent strekmunn, mens bare én prosent mottok surmunn. Og det nytter ikke å gjemme bort resultatet.

Surt smilefjes

Surt smilefjes skal henge like synlig som et smilende.

Foto: Mattilsynet

Rapporten fra Mattilsynet skal henge lett synlig. ellers blir det automatisk trekk ved neste besøk. Trekk kan også forekomme hvis ikke restauranten opplyser kundene om stoffer i maten som kan framkalle allergi - allergener.

Unntak

Puber og barer er ikke omfattet av ordninga selv om de serverer mat. Det samme gjelder gatekjøkken, kiosker og bensinstasjoner. Ei heller institusjonskjøkken, bedriftskantiner, og kjøkken som serverer mat man tar med seg ut av lokalet.