Flere tusen har mistet strømmen

Trønderenergi opplyser til NRK at strømmen er gått i store deler av vestsida av Trondheim. Flere tusen kunder skal være berørt, og noen har allerede fått tilbake strømmen. Det jobbes nå med å finne feilen, sier Tore Wuttudal i Trønderenergi