Hopp til innhold

Flere overvektige på yrkesfag

Det er fire ganger flere overvektige elever på yrkesfag, enn ved allmennfag. En ny undersøkelse viser at det er store forskjeller mellom studieretningene.

Yrkesvalg i by og land

To av ti norske 17-åringer er overvektige. Mens elevene på allmennfaglig studieretning viste en mindre grad av overvekt, cirka 10 prosent – hadde fire av ti elever på yrkesfaglig retning en BMI på over 25.

Foto: Marianne Terjesen

– Andelen som har overvekt og fedme blant yrkesfaglige elever den øker fra omtrent 22 prosent til rundt 43 prosent, sier dosent Pål Lagestad ved universitetet Nord i Levanger.

Han viser til en studie som er gjort av universitet i samarbeid med testsenteret og idrettskretsen i Nord-Trøndelag. Her har de fulgt 116 elever fra åttendeklasse og ut videregående skole. Utvalget har forskerne gjort ved at man har fulgt seks tilfeldig valgte skoleklasser.

Forskjellene de fant var store

To av ti norske 17-åringer er overvektige. Mens elevene på allmennfaglig studieretning viste en mindre grad av overvekt, cirka 10 prosent – hadde fire av ti elever på yrkesfaglig retning en BMI på over 25.

Pål Lagestad

Idrettsforsker Pål Lagestad.

Foto: JØRN HAUDEMANN-ANDERSEN / NRK

– Det med overvekt, det ser man ut fra en formel hvor man deler vekt på høyde i andre, og der har man en "cut off" på 25, og det er klart av mange av disse elevene ligger på en 26–27. Så kan man diskutere hvor den grensa burde ligge, men helsemyndighetene har sagt at overvektige klassifiseres på en sånn type verdi, sier Lagestad.

Skolen kan gjøre noe

Pål Lagestad mener skolen kan gjøre en viktig jobb for å utjevne slike sosiale forskjeller:

– Skolen er en arena hvor vi når alle, og man har store muligheter på skolen til for eksempel drive med opplæring i forhold til kosthold.

Nettopp det har skjedd ved Steinkjer videregående skole forteller assisterende rektor Liv Karin Olsen:

– Vi har igangsatt et prosjekt som heter sunnere mat og drikke i elevkantina. Målet er å få elevene til å velge sunnere mat og å redusere sukkerholdig mat i kantina.

Sukekrfri kantine

Den sunneste maten er billigst i kantina på Steinkjer videregående skole.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Mer enn halvparten av maten som nå selges i kantina kommer fra salatbar og en egen yoghurt-bar. Kantina ved skolen har også slutta å selge brus, samtidig som de har redusert prisene på sunnere alternativ.

Like bra kondis

Men om elevene på yrkesfag viste seg å være mer overvektige enn andre, overrasket de forskerteamet når det kom til kondisjon og oksygenopptak.

Elevene oppga å trene omtrent like mye som studiespesialiseringselevene, og yrkesskoleelevene hadde og på seg måleinstrument som viste at de har bevegd seg ganske likt.

– Det er overraskende i forhold til at man kunne anta det var forskjeller. Det tallene tyder på er at det er i kostholdet det kan være forskjeller.

Siste fra Trøndelag