Hopp til innhold

Flere oppdrettsselskap bryter reglene om arbeidstid

En person jobbet sammenhengende i over ett døgn ved et oppdrettsanlegg i Trøndelag.

Oppdrettsanlegg

Arbeidstilsynet er bekymret for at flere oppdrettsanlegg i Trøndelag bryter arbeidsmiljøloven.

Foto: Laila Lanes

Flere oppdrettsselskaper i Trøndelag bryter arbeidsmiljøloven om arbeidstid.

Ni titimers ordinær arbeidsdag er ikke uvanlig i oppdrettsnæringa, men det skal nedfelles i skriftlige avtaler, ifølge arbeidsmiljøloven.

Det er ført tilsyn ved tre anlegg i Trøndelag de siste månedene, og alle mangler slike avtaler.

Ved alle de tre tilsynene påpekte også arbeidstilsynet manglende kontroll av eller opplæring på maskiner og fartøy som kan øke risikoen for ulykker.

Inger Marie Seth

Tilsynsleder i Arbeidstilsynet, Inger Marie Seth.

Foto: Remi Sagen

– Man kan si at arbeidstid i seg selv og brudd på det ikke ser ut som at det er fare for liv og helse, men når man kombinerer det med alle disse andre risikofaktorene i denne næringen, så er det et alvorlig lovbrudd, sier tilsynsleder i Arbeidstilsynet, Inger Marie Seth.

I fjor gjennomførte Arbeidstilsynet totalt 10 tilsyn. I år dobler de antall besøk.

Jobbet over 25 timer i strekk

På anlegget ved Singsholmen på Hitra skal ikke arbeidsdagen være lenger enn 13 timer. I timelistene fant de blant annet en person som hadde arbeidet sammenhengende i 25 og en halv time.

– Vi har oppfylt alle vedtak og pålegg som vi har fått fra Arbeidstilsynet på den besøksrunden som vi hadde i fjor høst, sier Roger Bekken, leder i Salmar Farming.

Henning Beltestad

Henning Beltestad, leder i Lerøy Midt.

Foto: Trygve Hellestræ / NRK

Ved mange havbruksanlegg er under halvparten fagorganiserte. Det gjelder blant annet i Lerøy Midt, men bedriften mener de følger loven selv om det ikke står svart på hvitt at også de uorganiserte er omfattet av arbeidstidsavtaler.

– Denne ordninga har vi hatt i mange år og Arbeidstilsynet har aldri fokusert på det fra før, så vi har aldri hatt noen diskusjon om det. Men det er klart at vi skal følge de reglene som vi er pålagt til enhver tid, så det er helt greit. Vi jobber med akkurat den saken nå, sier konsernsjef i Lerøy Midt, Henning Beltestad.

Vil ordne opp

I en del av arbeidsplanen på anlegget til Marine Harvest på Kåholmen på Hitra var det lagt opp til 65 timers arbeidsuke med 12 dagers jobb uten en eneste fridag. Ifølge Marine Harvest, er dette ordnet opp i.

Ola Helge Hjetland

Kommunikasjonsdirektør i Marine Harvest, Ola Helge Hjetland.

Foto: NRK

– Etter at vi har hatt tilsyn med Arbeidstilsynet i høst, så har vi hatt en god dialog med våre tillitsvalgte og innført en ny protokoll for arbeidstidsordningen, og en ny protokoll for det vi kaller ekstraordinær overtid, sier kommunikasjonsdirektør i Marine Harvest, Ola Helge Hjetland.