Hopp til innhold

Flere ønsker å dø hjemme

De siste årene har stadig flere ønsket å dø hjemme. Sykehus, institusjoner, fastleger og kirkesamfunn samarbeider for at ønsket blir oppfylt.

Omsorg.

– Det er fint å legge til rette for å dø hjemme i de tilfellene hvor dette er naturlig, sier Lars Svanholm i Svanholm begravelsesbyrå.

Foto: colourbox.com / colourbox.com

For noen år siden døde de aller fleste på sykehus eller sykehjem. Nå legges det til rette med smertelindring og hjemmesykepleie for de som ønsker å dø hjemme, i kjente omgivelser.

Avhengig av samarbeid

Sykehuskorridor

Mange vil heller dø i hjemlige omgivelser enn på institusjoner.

Foto: Wiik, Eirill / SCANPIX

Omlag ti prosent av alle dødsfall i Trondheim skjer i hjemmet, og mange av dem er planlagt.

Sykehusdiakon ved St. Olavs Hospital, Anne Hirsch, har jobbet med prosjektet «Omsorg ved livets slutt».

– For å kunne dø hjemme er man helt avhengig av at de pårørende stiller opp, og at helsetjenesten i kommunen fungerer godt. Uten trygghet blir det ikke bra, sier hun.

Det finnes utstyr som gjør at man får den samme smertelindringen som på et sykehus, og man kan få hjelp fra sykehuset raskt. Diakonen understreker at fastlegen også er veldig viktig i dette.

– Det er satt stort fokus på dette nå, med blant annet samhandlingsreformen. Sykehus, institusjoner og hjemmebaserte tjenester samarbeider, slik at folk kan dø hjemme, sier Hirsch.

Hjelp til forsoningsarbeid

Mann i sykeseng

Det kan legges til rette med hjemmesykepleie for de som ønsker å dø hjemme.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

– God pleie og omsorg er alltid viktig når folk skal dø. Dette inkluderer også hjelp til forsoningsarbeidet som man har behov for når livet nærmer seg slutten, sier Hirsch.

Med forsoningsarbeid mener hun hjelp til å bearbeide åndelige, eksistensielle spørsmål som dukker opp hos nesten alle når det nærmer seg slutten.

Hirsch sier at samarbeidet også inkluderer andre enn helsepersonell, for eksempel prester og diakoner.

– Mange tenker at de ikke kan tilkalle prest eller diakon før de er helt på det siste. Men det er ganske lurt å være litt i forkant og tenke at dette er viktig, sier hun.

– Positivt for sorgarbeidet

Lars Svanholm

Begravelsesagent Lars Svanholm tror det er positivt for sorgarbeidet at folk får dø hjemme.

Foto: Svanholm begravelsesbyrå

Lars Svanholm er daglig leder ved Svanholm begravelsesbyrå og har fulgt utviklingen over flere tiår.

– Vi ser at de hjemmebaserte tjenestene legger mer til rette for at dødsfall kan skje i hjemmet, sier han.

Han er hjemme hos mange i etterkant av dødsfallet og opplever at de pårørende får en god opplevelse i forhold til sorgarbeid når pasienten får dø hjemme.

Byrået opplever også at folk tar kontakt i forkant av at døden inntreffer.

– Det er en økende trend at når folk er døende eller har døende rundt seg så begynner de å spørre om dette med å dø hjemme, sier Svanholm.