– Dette er en utvikling vi ikke ønsker

Stadig flere mister omsorgen for egne barn i Trondheim. Dette skaper bekymring blant politikerne.

Gråtande barn

Det er flere foreldre som mister omsorgsretten for sine barn i Trondheim. Det er spesielt de minste barna som blir fratatt foreldrene.

Foto: Ale Ventura / Colourbox

Gunn Røstad

Kommunaldirektør i Trondheim, Gunn Røstad, sier de nå ønsker å opprette familiesenter i flere bydeler.

Foto: Grete Thobroe/NRK
Merete Baustad Ranum

Merethe Baustad Ranum (Høyre), er bekymra for utviklinga i barnevernet i landets 3. største by.

Foto: Privat

– Dette er en utvikling vi ikke ønsker. Vi vil ha større oppmerksomhet rundt det å bruke familieråd som tiltak, sier kommunaldirektør i Trondheim, Gunn Røstad til NRK.

For et par uker siden fortalte NRK om et tenåringspar som nå kjemper en kamp mot barnevernet for å få sønnen sin tilbake. De fikk barn som 14 og 16-åringer, men fikk ikke beholde babyen sin. Uten forvarsel ble gutten tatt fra dem.

– Vi kan alltid bli bedre i mange sammenhenger. Jeg vil ikke uttale meg om en konkret sak, men det jeg kan si er at familien vil bli innvolvert i veien videre, sier Røstad.

Flere saker enn gjennomsnittet

Den siste utviklinga viser at foreldre i Trondheim, sammenligna med andre lignende kommuner, oftere mister omsorgen for sine barn.

I saker som omfatter hjelpetiltak utenfor hjemmet, ligger Trondheim kommune på 1, 8 prosent. Hvis man sammenligner med flere store bykommuner i Norge (Tromsø, Bærum, Bergen, Stavanger osv.), ligger snittprosenten på 1,5.

– Helt siden 2003 har Trondheim utmerket seg i denne statistikken. Vi nærmer oss sakte, men sikkert de andre kommunene, men vi har fremdeles flere saker innenfor dette området, sier seniorrådgiver i Trondheim kommune, Lars Mostad.

Vil ha en redegjørelse

Kommunalråd for Høyre, Merethe Baustad Ranum, har bedt om en redegjørelse fra rådmannen på praksisen i barnevernet i slike saker. I budsjettet for de tre neste årene foreslår rådmannen store kutt i hjelpetiltak i hjemmet.

– Hvis vi ønsker å styrke barnevernet, så må vi gjøre det, ikke kutte slik som rådmannen foreslår. Rådmannen foreslår å kutte på tiltakene med 5,3 millioner kroner.

– For oss politikerne er det viktig at vi setter inn ressurser og at vi hever kompetansen. Skal man ha råd til dette, så må man prioritere. Det er barnets beste som er det viktigste, sier Baustad Ranum.

Oppretter familiesenter

Kommunaldirektør for oppvekst og utdanning, Gunn Røstad, vil nå dreie hjelpen mer mot tiltak i hjemmet og etablere egne familiesenter i bydelene.

På denne måten skal barn og unge få hjelp der de bor. Hun tror dette både blir bedre og billigere enn tiltakene som barnevernet tyr til i dag.

– Vårt utgangspunkt er å gi familiene som trenger det god nok bistand. Vi har sagt at barn og unge skal få bistand i sitt lokalmiljø, derfor ønsker vi å etablere flere familiesenter i bydelene.

– Vi har den kompetansen vi trenger, og vi ønsker å benytte våre egne ansatte i stedet for å bruke dyrere tiltak, sier Røstad.

Tenåringsforeldre kjemper mot barnevernet for å få tilbake sønnen sin.

Marius Iversen og Karoline Skjærvold kjemper en kamp mot barnvernet etter at de mistet omsorgen for babyen sin.