NRK Meny
Normal

Flere kyr blyforgiftet

Til tross for omfattende leting finner ikke miljømyndighetene årsaken til at flere ammekyr har dødd av blyforgiftning på beite i Melhus og Midtre Gauldal.

Metallrester

Dette er metallrester som blant annet inneholder bly, funnet under en obduksjon ved Veterinærinstituttet.

Foto: Privat

Ku som måtte avlives

Denne kua måtte avlives søndag.

Foto: Privat
Søppelbål

Dette er rester av et av flere søppelbål i det aktuelle området.

Foto: Privat

– Vi leter etter bly, for Veterinærinstituttet har identifisert blyforgiftning veldig tydelig. To kyr har stupt i samme område, sier miljøvernrådgiver i Melhus kommune, Jan Henrik Dahl, til NRK.

Les også: Banebrytende studier på helseeffekt

Fire kyr døde

To kyr ble funnet døde i august mens ei tredje ble funnet døende, lent mot et tre, i september. Også i fjor døde ei ammeku i området, men dødsårsaken ble ikke analysert nærmere, skriver Trønderbladet.

– Det er nærliggende å tro at den døde av det samme, sier gårdbruker og storfeeier Kåre Olav Midtlyng.

Store ressurser er satt inn for å finne forurensningskilden. Melhus kommune, Midtre Gauldal kommune, Naturoppsynet, beitelaget, naboer og et håndballag har engasjert seg.

– Kyrne går med GPS-radiosignal, slik at det er en sporlogg på hvor de har gått, sier Dahl. Han anslår leteområdet på grensa mellom Horg og Støren til rundt to kvadratkilometer.

Ikke bilbatteri

En vanlig kilde i slike saker er bilbatterier, som dyr liker saltsmaken av.

– Vi har ikke funnet bilbatteri, som er det mest nærliggende å søke etter, forklarer Dahl.

Obduksjonen viser metallrester i vommene, som blant annet inneholder bly. Metallbiter funnet ved ei elv er sendt til analyse. Det undersøkes også om det kan være bly fra kuler.

– Vi har sett anviserplater fra skyting på en voll, forklarer miljørådgiveren.

Kan blir nødt til å sjekke fyllinger

En annen forurensningskilde kan være restaurering av hytter.

– Det kan være blyplater i forbindelse med piper før i tida. Hvis vi ikke finner noe må søket også gå i forhold til de gamle tippene og anlegget til Trønderenergi, altså damanlegget i området, sier Dahl.

Anlegget ble bygd på 60-tallet, og miljørådgiveren utelukker ikke at det kan være noe fra den tida i fyllinga som gir en type avrenning.

Les også: Elgmiddagen gir bly i kroppen

– Store økonomiske tap

Storfeeier Midtlyng forteller om store tap i forbindelse med forgiftningene.

– Fire kyr er verd cirka 100 000,- kroner. Det er ikke bare det, men alt arbeidet som følger, sier han.

Gårdbrukeren er innom kyrne på vei til og fra jobb hver dag for å passe på at de ikke beveger seg inn i området som er forurenset.

– Det tar tid og er ikke noe artig. Vi må finne kilden, sier Midtlyng.

Vurderer å stenge området

Melhus kommune betrakter saken som en alvorlig forurensningssak. Ifølge Dahl prøver de å gå systematisk til verks slik at bonden skal få beholde næringsgrunnlaget.

– Mattilsynet må etterhvert ta en beslutning om området skal stenges for beite neste sesong, sier miljørådgiveren.

Tar kyrne hjem før tida

Midtlyng har rundt 60 kyr på beite i utmarka, men har besluttet å starte nedsankingen av dem i kveld.

– Det er tre uker for tidlig, og innebærer en vanvittig ekstrakostnad på fôr. Jeg må ta av vinterfôret, for jeg kan ikke kjøre inni der hver eneste dag, forklarer bonden.

Han forespeiles ingen erstatning, men tankene sirkler stort sett om kyrne som er igjen.

– Det er litt surt, men jeg har egentlig ikke rukket å tenke så mye på det.

Frykter tap av beitemark

Hvis Mattilsynet beslutter å stenge deler av utmarka får det betydelige konsekvenser.

– Det har stor betydning for hvor stor besetningen jeg kan ha. Å redusere i landbruket i dag - da kan man like gjerne legge ned, sier bonden.

– Ekkelt

Det er flere grunneiere i området. Den største, Ola Løkken, synes saken er fryktelig ubehagelig.

– Jeg synes det er ekkelt overfor dyreeieren. Så vidt jeg vet har jeg aldri sett noe bli dumpet verken fra grunneiere eller hytteeiere i området, sier Løkken.

– Generelt synes jeg hytteeierne er flinke til å holde det ryddig og ordentlig rundt seg. Det finnes bålplasser der det brennes gammelt trevirke, men jeg har ingen teorier. Det er ikke noe artig, sier grunneieren.