NRK Meny
Normal

Kjøretøykontrollører trues oftere - øker bruk av stikksikre vester

Arbeidshverdagen til kontrollørene i Statens vegvesen preges oftere av trusler og vold fra sinte bilister og yrkessjåfører. Nå trapper de opp bruken av knivsikre vester.

Flere bærer stikksikker vest

Økende antall innrapportere hendelser med truende adferd fører til økt bruk av stikksikre vester for vegvesenets kontrollører. Her tar Cato Andre Bakken på sin vest.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Det er utekontrollørene som opplever en tøffere hverdag. Derfor har det blitt et HMS-krav om å bruke sikkerhetsvestene for kontrollører i to av vegvesenets fem regioner.

– Det har gått altfor langt

NRK skrev i fjor om Kristoffer Jacobsen og Åge Kristiansen som uten forvarsel ble angrepet med kniv av en vogntogsjåfør under rutinekontroll.

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen Midt-Norge, Frode Børstad, mener det nå har gått altfor langt.

– Det blir en del skuffelser i sjåførers møte med oss. Enten i en kontroll på veien, eller på en trafikkstasjonetter å eksempelvis ha strøket på en førerprøve, sier han.

Derfor forstår direktøren godt at folk kan bli både skuffet og frustrert, men at nok er nok.

Lei av trusler og vold mot ansatte

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen Midt-Norge, Frode Børstad, mener nok er nok. Han er lei av trusler og vold mot vegvesenets ansatte.

Foto: Lars Erik Skjærseth

– Det går en grense for hva vi kan tolerere, og det må vi reagere på. Stikksikker vest høres dramatisk ut, og det er dramatisk, men for oss er sikkerhet det aller viktigste. Vi bruker heller stikkvest enn at noen faktisk får trøbbel og blir skada, sier Børstad.

Vegdirektoratet bekrefter at kontrollører opplever hverdagen som mer truende, og at det de siste tre årene i snitt er innrapportert mellom 10 og 15 truende hendelser i året fra utekontrollører.

Kulturforskjeller kan være medvirkende

Henning Harsem i Vegdirektoratets tilsyn og kontrollseksjon, peker på kulturforskjeller og økende utenlandsk transport som mulige forklaringer.

– Det er i større grad internasjonal transport på norske veier, og det medfører nok litt annen holdning til dette med trusler enn det vi er vant med. Sånn sett fremkommer det et sikkerhetsbehov, som oppfattes som økende av våre kontrollører.

Noen av de uønskede hendelsene har dreid seg om vold og trusler med våpen.

Tror økende utenladsk transport kan være en forklaring.

Henning Harsem i Vegdirektoratets tilsyn og kontrollseksjon, peker på kulturforskjeller og økende utenlandsk transport som mulige forklaringer.

– Jeg synes, og vi har en opplevelse av at det blir verre og verre. Det skjer noe med samfunnet som gjør at ting blir verre. Vi anmelder episodene vi synes er overtramp. Vi har gjort det en del, og vi kommer til å gjøre det mer. Dette vil vi ikke ha noe av, sier Frode Børstad.

Angrep kontrollør

En sjåfør som fikk kjøretøyet sitt avskilta, gikk til fysisk angrep på kontrolløren. Episoden ble anmeldt og vedkommende måtte sone i fengsel.

Seksjonsleder Torodd Østerås, sier at kontrolløren etter dette tilfellet fikk truende tekstmeldinger og telefonanrop fra kjøretøyeieren, mens vedkommende sonet dommen.

– Han gjorde oppmerksom på at han visste hvor vår kontrollør bodde, og at han skulle være redd når han igjen ble en fri mann, forklarer Østerås.

Seksjonsjefen er klar på at vold og trusler er uakseptabelt.

Seksjonsleder Torodd Østerås i Statens vegvesen Midt Norge, mener det er uakseptabelt at folk som utfører jobben sin blir trua og utsatt for fysisk vold.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

– Det er ikke akseptabelt at folk som utfører jobben sin blir trua og utsatt for fysisk vold, slår seksjonslederen fast.