Flere kollisjoner i natt

På Skatval var det i natt et trafikkuhell mellom to personbiler og et vogntog. Der ble det kun små skader på kjøretøyene og ingen personskade. Ingen ble heller alvorlig skadd da to personbiler kolliderte på Melhus.