Flere kjøretøy fikk bruksforbud

Statens vegvesen gjennomførte kontroll på Verdal i går. Flere kjøretøy ble ilagt bruksforbud pga. endring av eksosanlegg og støy, avrenning fra last og tekniske mangler. Fører av en varebil med tilhenger blir anmeldt etter total overlast på 2300 kg og henger med defekt brems. En fører blir anmeldt for uforsvarlig kjøring.

Trafikk-kontroll Verdal
Foto: Statens vegvesen