NRK Meny
Normal

Flere kan få hovedflybase

Avinor mener at både Bodø, Evenes og Ørland kan velges som ny hovedflybase uten å komme i konflikt med sivil luftfart.

Fly tar av på Ørland Hovedflystasjon

Fly tar av fra Ørland hovedflystasjon.

Foto: NRK

I en foreløpig rapport til Forsvarsdepartementet er hovedkonklusjonen at ingen av de aktuelle flyplassene kan vrakes av hensyn til sivil luftfart, skriver Adresseavisen. Den ferdige rapporten skal leveres fredag.

Beslutningen om framtidig kampflybase skal tas tidligst i 2012. Ørland i Trøndelag, og Bodø og Evenes i Nordland er alle kandidater.

Alt tyder på at det blir bare én kampflybase ettersom så vel forsvarssjefen som politisk ledelse i Forsvarsdepartementet tidligere har uttalt at dette er mest
naturlig.

Ikke i konflikt

Ifølge den foreløpige rapporten som Adresseavisen har fått tilgang til, mener Avinor at militær trening kan foregå i nærheten av alle de tre flyplassene uten å komme i konflikt med sivile fly.

Men det blir dyrest for flyselskapene om den nye basen legges til Bodø. Avinor anslår at det vil koste flyselskapene rundt 56 millioner kroner årlig hvis valget faller på Bodø.

Dette begrunnes med at selskapene vil få økte taksekostnader under inn- og utflyging.

– Sikre god kvalitet

Forsvarsminister Grete Faremo (Ap) uttalte til NTB i fjor høst at det gjensto betydelig usikkerhet knyttet til støy, støykonsekvenser og kostnadsanalyser knyttet til valg av base.

– Derfor vil vi bruke 2011 til å sluttføre utredningsarbeidet og sikre god kvalitet i prosessen, sa hun.

I stortingsproposisjon 36 fra 2008 beskriver regjeringen et behov for 52 operative fly og fire opplæringsfly. Innfasingen av flyene skulle etter de opprinnelige planene skje mellom 2016 og 2020, og totalkostnaden er anslått til å ligge på rundt 42 milliarder kroner.

Divisjonsdirektør i Avinor, Margarethe Snekkerbakken, sier til Adresseavisen at oppdraget deres har vært å se på konsekvenser for sivil luftfart.

Har mest tro på Ørland

I dag er representanter for de tre flystasjonene Evenes, Bodø og Ørland invitert til informasjonsmøte i Forsvarsdepartementet.

Ørlands ordfører Hallgeir Grøntvedt er spent.

– Jeg regner med at vi får informasjon om de utredningene som de har gjennomført i løpet av vårhalvåret, i tillegg til hva som skal skje framover i prosessen, sier Grøntvedt til NRK.

Han mener det ser bedre og bedre ut for Ørland for hver utredning som blir laget.

– Jeg har alltid vært optimist, og jeg føler at vi har gjort en fantastisk god jobb. Vi har gode rådgivere og et veldig godt nettverk som vi bruker i denne jobbinga, og ikke minst så har vi et veldig godt forhold til Forsvarsdepartementet.

På spørsmål om han virkelig tror at det er Ørland som vinner kampen om Luftforsvarets eneste base, svarer ordføreren sikkert:

– Ja.

(NTB/NRK)