Flere enn før rammes av influensaepidemi

Årets influensaepidemi er kraftigere enn noen gang før. Stor pågang av influensasyke gjør at 45 operasjoner er utsatt ved St. Olavs Hospital denne uka.

Sykepleier Toril Bjørge skal inn på isolat for influensasyke

Sykepleier Toril Bjørge på vei inn til isolat til influensasyke pasienter som er innlagt på St. Olavs Hospital fredag.

Foto: Morten Andersen/NRK

Fagdirektør Runa Heimstad ved St. Olavs Hospital beklager at operasjoner er strøket denne uka, men dette har vært nødvendig for å håndtere situasjonen.

– Det siste døgnet har pågangen roet seg ned litt. Fortsetter dette i helga så går planlagte operasjoner som normalt neste uke ved St. Olavs Hospital, på Øya i Trondheim og i Orkdal.

Bare i desember var 100 pasienter innlagt på St. Olavs Hospital med influensa.

Hun betegner årets epidemi som kraftig og det hun kaller for «all time high».

– Vi har hatt en topp i forhold til antallet som rammes av influensa. Det er det høyeste tallet vi har sett innenfor en kort tidsperiode.

– Hvor godt har vaksinen virket?

– Det kan være at vaksinen ikke har truffet så bra som den vanligvis gjør, sier Heimstad.

Pasienter på korridoren

Runa Heimstad, fagdirektør St. Olavs Hospital

Fagdirektør Runa Heimstad ved St. Olavs Hospital sier de har hatt en ny gjennomgang fredag for å se om det er nødvendig med nye tiltak i neste uke for å håndtere influensaepidemien.

Foto: GEIR OTTO JOHANSEN

Trykket har vært stort også ved Sykehuset Levanger. Her lå det 20 pasienter på korridoren tirsdag denne uka. De to siste døgnene har pågangen av influensasyke vært mindre.

– Vi har merket en topp rett før jul og til i forgårs. Nå er det rolig, men det er litt for tidlig å si om det er forbigående, sier avdelingsoverlege på medisinsk avdeling på Sykehuset Levanger, Carl Platou.

De har planer og kan sette inn flere folk på vakt hvis det igjen blir økt tilstrømning av influensasyke pasienter.

St. Olavs Hospital

Influensa-andelen har til nå vært høyest i Trøndelag og på Østlandet, men også andre fylker melder om økende andel influensasmittede, ifølge Folkehelseinstituttet. Dette er medisinsk klinikk på St. Olavs Hospital som har opplevd stor pågang de siste ukene.

Foto: Morten Andersen/NRK

Influensa i mange fylker

Han forteller om stort trykk siden før jul. Slik har situasjonen vært også ellers i landet. Influensaandelen har vært høyest i Trøndelag og på Østlandet og har økt i Møre og Romsdal, Oppland og Nordland.

Klinikksjef Tom Christian Martinsen

Konstituert klinikksjef Tom Christian Martinsen ved St. Olavs Hospital sier pågangen av influensasyke har vært noe mindre det siste døgnet. De har tatt imot mange influensasyke på sykehuset de siste ukene.

Foto: Morten Andersen/NRK

Siden begynnelsen av oktober til slutten av desember har 356 pasienter blitt innlagt på norske sykehus med influensa. I denne perioden ble 75 innlagt på intensivavdeling.

Hele 6646 personer har fått påvist influensa A-virus og influensa B-virus. De aller fleste influensa A- virus så langt er H3N2-virus.

Folkehelseinstituttet overvåker situasjonen og kommer med ny oppdatering kommende onsdag.