Protest mot "pensjonsran"

Rundt 3000 mennesker deltok i en markering på Torvet i Trondheim, hvor Reiulf Steen var hovedtaler.

Streikemarkering på torvet i Trondheim
Foto: Stian Arnesen / NRK

LO markerte sin motstand mot pensjonsreformen. Det ble aksjonert i Trondheim og andre steder i Trøndelag med en politisk streik.

- Bussjåførene i fagforbundet ved Team har vedtatt politisk streik. Lærere organisert i utdanningsforbundet tar også del i streiken, sier nestleder i LO i Trondheim, Heidi Larsen.

Årsaken til streiken er LOs misnøye med forslag til ny pensjonsreform.

Største på 20 år

Leder for LO i Trondheim, Arne Byrkjeflot, forteller at dette er den største politiske streiken på ti-tyve år.

- Hovedbudskapet er at den pensjonsreformen som er lagt til i dag gjør det umulig for folk å gå av med pensjon når de er 62 år og utslitt, for da vil de gå på et økonomisk tap som er uakseptabelt. Vi vil ha bedre avtalefesta pensjon, sier Byrkjeflot.

Byrkjeflot mener pensjonsspørsmålet er for komplisert for mange politikere.

- Den gamle folketrygda er egentlig suveren, der holder det at du har 20 gode år. Nå har man som arbeidstaker ikke råd til å "rote seg bort" innimellom, være arbeidsledig en stund osv, for da taper man penger, sier Byrkjeflot.

 - Vi må kjøre kampen nå, for pensjonsreformen skal opp i lønnsoppgjøret neste år, sier Byrkjeflot.

Skolene stenger

Bussene stod i to timer mellom klokka ti og tolv, og mange skoler og barnehager holdt stengt.

Foreldre måtte dermed hente barna tidligere enn vanlig i dag, sier kommunaldirektør i Trondheim, Elin Rognes Solbu.

- De foreldrene som må hente ungene sine fikk beskjed fra skolen. Mellom 13 og 15 skoler stengte, det samme gjorde 16 barnehager, sier Solbu.