Flere ansatte i barnehagene

Rådmannen foreslår at totalt antall ansatte i barnehagene skal øke med om lag 160 årsverk i 2018. Han legger til grunn at regjeringens foreslåtte bemanningsnorm blir vedtatt.