Normal

Fjernet brystvortene uten å si fra

Leger ved St. Olavs hospital hørte ikke på kvinnen da de skulle rekonstruere brystene hennes.

Operasjon

Det var under en operasjon på St. Olavs Hospital brystvortene ble fjernet. Illustrasjonsbilde.

Foto: Alexander Schulz / SCHULZ/MAXPPP

Til tross for at hun ønsket å beholde brystvortene, var disse fjernet under operasjonen. Først etterpå ble kvinnen informert om hva som hadde skjedd. Hun fikk også mye mindre proteser enn hun hadde bedt om.

Helsetilsynet konkluderer med at sykehuset brøt loven i sin behandling og oppfølging av kvinnen, skriver Adresseavisen.

Ble ikke informert

Kvinnen har et gen som gir økt risiko for kreft i bryst og eggstokker. Hun fikk derfor fjernet alt kjertelvev i brystene, med direkte rekonstruksjon.

Soloppgang ved St. Olavs Hospital

St. Olavs hospital mener lite tid med pasienten kan være en av grunnene til konflikten.

Foto: Tor Beisvåg

Legene mente det ikke var tilrådelig å beholde brystvortene på grunn av kreftfaren, og at det kosmetiske resultatet heller ikke ville blitt bra.

Fylkeslegen finner det underlig at kvinnen ikke ble opplyst om dette.

– Det fremstår som sannsynlig at pasienten ikke var kjent med denne faglige vurderingen forut for operasjonen, og hun hadde klare forventninger til å bevare brystvortene, til tross for kreftfaren, sier fylkeslege Jan Vaage.

Helsetilsynet skriver videre at det ikke er journalført om kvinnen fikk vite årsaken til at de minste protesene ble brukt. At hun ble informert etter operasjonen, er ikke godt nok, påpeker fylkeslegen.

Hadde for dårlig tid

Klinikksjef ved kirurgisk avdeling ved St. Olavs hospital, Ola D. Sæther, sier de ikke har hatt god nok tid til å gi pasientene skikkelig informasjon.

– Lange ventelister medfører liten konsultasjonstid ved poliklinikken, sier Sæther. Han tilføyer at avdelingen har iverksatt tiltak for å unngå lignende tilfeller.

Kvinnen ønsker nå å operere brystene på nytt for å få større proteser. Både Helsetilsynet og St. Olavs hospital har imidlertid avvist dette, fordi det ikke er snakk om nødvendig helsehjelp.