Fjellreven rømmer på Oppdal

Innhegningene rundt fjellrevstasjonen på Oppdal blir nå høyere, etter at flere rever har rømt.

Fjellrev
Foto: NRK

Avlsstasjonen for fjellrev i Oppdal har fått stor oppmerksomhet. Tolv fjellrever er gjerdet inn på Sæterfjellet for å bidra til en ny stamme av det som er en av våre mest truede arter.

Bruker snøen

Allerede i fjor vinter oppdaget man at fjellrever kom seg ut av innhegningen, og det samme har altså skjedd igjen.

- I forbindelse med et stort snøfall nylig var det rever som benyttet anledningen og hoppet over gjerdet, forteller Inga Elise Bruteig, forskningssjef Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Men revene forsvant allikevel ikke.

- De holdt seg like ved og vi fikk fanget dem inn igjen umiddelbart, sier Bruteig.

Høyere gjerder

Forskerne ved NINA tar rømningene på alvor. Akkurat nå jobber et firma med å forhøye gjerdene, og samtidig sette inn ytterligere hinder på toppen.

- Dette kom overaskende, det ble langt ned et betydelig arbeid da avlsstasjonen ble etablert. Det at det var lite snø var et viktig kriterium, sier Bruteig.

Hun tror de nye tiltakene vil hindre at fjellrev rømmer fra anlegget.

- Vi føler oss temmelig sikre på at det vi gjør nå vil hindre rømminger, sier forskningssjef Inga Elise Bruteig.

Fjellrev i Børgefjell
Foto: Kjartan Trana / NRK