Fjellreven blir klimabarometer

Den truede arten har havnet på en internasjonal liste over dyrearter som kan gi varsler om endringer i økosystemer.

Fjellrev i Børgefjell

Fjellrev fotografert i Børgefjell.

Foto: Kjartan Trana / NRK

– Fjellreven er et veldig egnet barometer for å måle endring, de er veldig følsomme for eksempelvis tilgang til smågnagere, sier forsker Nina Eide ved Norsk institutt for naturforskning.

Hun forteller at det ser ut til at smågnagere, og særlig lemen, blir påvirket av klimaendringer.

– Hvis lemen blir borte vil det påvirke fjellreven. Det blir på en måte et varsel om at det er endring i tilgangen til byttedyr, sier Eide.

Laks, rev og sjøpattedyr

Etter klimakonferansen i København før jul har Verdens naturvernunion listet opp en rekke dyrearter som skal belyse effektene av klimaendringene.

I nordområdene står villaks, hvithval, ringsel og fjellrev på denne oversikten.

Vil redde reven

Forskerne har i flere år jobbet for å redde fjellreven blant annet gjennom avlsprosjektet på Oppdal. Ved Sæterfjellet avlsstasjon utvikler man metoder for å avle fjellrev i fangenskap og for å sette valper ut i naturen.

Nina Eide mener årets sommer vil være avgjørende for om prosjektet lykkes.

– Det vi venter spent på er om vi får en yngling nå neste sommer hvor det ser ut til å bli mange gnagere i fjellet. Det blir litt sånn testen på om dette lykkes, sier Nina Eide ved Norsk institutt for naturforskning.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.