Fiskerinæringen positiv til Sandberg

Næringen er positiv til Sandbergs inntreden som fiskeriminister i Regjeringen.

Per Sandberg

Per Sandberg overtar som fiskeriminister. Næringen er positiv.

Foto: Ilja C. Hendel / © Ilja C. Hendel

Kjell Ingebrigtsen på fiskekai

Lederen i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, gleder seg til å jobbe med Per Sandberg.

Foto: Norges Fiskarlag/Jan-Erik Indrestand

– Vi ser positivt på Sandberg som fiskeriminister og gratulerer han med en ny og interessant jobb. Vi ser på det som et privilegium å kunne jobbe sammen med han og få han med i vår næring, sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norsk fiskarlag.

Hva ser dere frem til å jobbe sammen om?

– I løpet av det kommende året skal vi gå igjennom hvordan vi skal drive fremtiden for norsk fiskerinæring. Løpet skal legges for næringas fremtid, derfor blir det viktig med et nært, godt og konstruktivt samarbeid med sittende statsråd, sier Ingebrigtsen.

Frykter ikke støy

Per Sandberg har ved flere anledninger vist seg å ikke være redd for å gi direkte uttrykk for sine meninger. Ingebrigtsen tror ikke det vil skape problemer.

– Fiskere er kjent for å snakke rett fra hjertet med sine meninger og det er også Per Sandberg. Det trenger ikke være negativt ut fra den jobben han skal gjøre, sier fiskarlagslederen.

Forventer hardtarbeidende Sandberg

Sandberg har ikke profilert seg i fiskerispørsmål tidligere. Fiskarlaget ser ikke det som en svakhet.

– Når du tar på deg en jobb som statsråd så har du gode kunnskaper og Sandberg er kjent for å være en hardtarbeidende politiker som setter seg godt inn i sakene han skal være med å løse. Så vi har ingen grunn til å tro at kunnskapen ikke skal være til stede, uttrykker Ingebrigtsen.

Inger Marie Sperre

Inger-Marie Sperre er styreleder i Sjømat Norge, som arbeider for å sikre gode rammebetingelser for den norske fiskeri- og havbruksnæringen. Hun mener Sandbergs parlamentariske erfaring blir viktig.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Sjømat Norge er den største og ledende interesseorganisasjonen for norske sjømatbedrifter, og styreleder Inger-Marie Sperre ser frem til ministerskiftet.

– Vi ser fram til å samarbeide med Sandberg som har skaffet seg en posisjon med betydelig tyngde i norsk politikk. Han har lang politisk erfaring og vi ser det på det som en anerkjennelse av sjømatsektoren at en nestleder i et regjeringsparti overtar den viktige statsrådsposten, forklarer hun.

Krevende jobb

Sperre mener Sandbergs parlamentariske erfaring vil komme spesielt godt med når han nå går inn som ny fiskeriminister.

– Jobben som fiskeriminister er krevende, og hans parlamentariske erfaring vil komme godt med i videreføringen av en helt nødvendig omstilling i både næring og forvaltning, sier Sperre.

Ser frem til Aspaker i ny rolle

Avtroppende fiskeriminister Elisabeth Aspaker går nå over i rollen som europaminister og det ser Norges Fiskarlag frem til.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker, her under et besøk i Øygarden Hordaland, mener dagens ordning med

Avtroppende fiskeriminister, Elisabeth Aspaker, tiltrer som europaminister.

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Vi jobber med å forbedre våre muligheter inn mot EU-markedet. At Aspaker går over i den rollen vil i sum gi oss en stor mulighet. Hun er fullt oppdatert på det vi ser på som problematisk i vår næring, som det å jobbe med å få våre produkter inn på markeder som er villige til å betale for god kvalitet, forteller Ingebrigtsen.